توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... آنچه از دستمان برمی آید در این دوره کوتاه مسئولیت، فروگذار نباشیم و در عین حال خود را نیازمند نصیحت، کمک و همراهی همه دلسوزان می دانیم. 176886 بسیج جامعه پزشکی, وزیر بهداشت, نظام سلامت, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/0d7/basij-jameh-pezeshki.jpg اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: «اولویت بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت، پرداختن به بحث اقتصاد مقاومتی، ...

ویرایش شده: 20/03/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/0d7/basij-jameh-pezeshki.jpg اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: «اولویت بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت، پرداختن به بحث اقتصاد مقاومتی، ...

ویرایش شده: 20/03/2014

اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است

دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: «اولویت بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت، پرداختن به بحث اقتصاد مقاومتی، بحث جمعیت، سبک تغذیه و‏ ‏مدیریت در حوزه ...

ویرایش شده: 17/03/2014
مسیر: ایردن / خبر
رئیس بسیج جامعه پزشکی اولویت سلامت دولت بعدی را تعیین کرد

محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی به ضرورت توجه به مباحث بهداشتی و ‏پیشگیری از بروز بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: دولت آینده اگر درصدد اجرای برنامه‌های مفید ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... آنچه از دستمان برمی آید در این دوره کوتاه مسئولیت، فروگذار نباشیم و در عین حال خود را نیازمند نصیحت، کمک و همراهی همه دلسوزان می دانیم. 176886 بسیج جامعه پزشکی, وزیر بهداشت, نظام سلامت, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
اوراق وقف برای پیشگیری از سرطان منتشر شود

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه سلامت کشور بزرگ‌تر از حدی شده است که با اتکا به منابع (مالی و انسانی) دولت قابل حل باشد، ...

ویرایش شده: 15/03/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/0d7/basij-jameh-pezeshki.jpg اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: «اولویت بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت، پرداختن به بحث اقتصاد مقاومتی، ...

0  
ویرایش شده: 20/03/2014

اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی است

دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: «اولویت بسیج جامعه پزشکی در حوزه سلامت، پرداختن به بحث اقتصاد مقاومتی، بحث جمعیت، سبک تغذیه و‏ ‏مدیریت در حوزه ...

ویرایش شده: 17/03/2014
مسیر: ایردن / خبر
رئیس بسیج جامعه پزشکی اولویت سلامت دولت بعدی را تعیین کرد

محمد رئیس‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی به ضرورت توجه به مباحث بهداشتی و ‏پیشگیری از بروز بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: دولت آینده اگر درصدد اجرای برنامه‌های مفید ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
سرک کشیدن به کار دیگران از مشکلات تاریخی کشور ماست

... آنچه از دستمان برمی آید در این دوره کوتاه مسئولیت، فروگذار نباشیم و در عین حال خود را نیازمند نصیحت، کمک و همراهی همه دلسوزان می دانیم. 176886 بسیج جامعه پزشکی, وزیر بهداشت, نظام سلامت, کتاب تعرفه سلامت

ویرایش شده: 06/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
اوراق وقف برای پیشگیری از سرطان منتشر شود

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه سلامت کشور بزرگ‌تر از حدی شده است که با اتکا به منابع (مالی و انسانی) دولت قابل حل باشد، ...

ویرایش شده: 15/03/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید