توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر حسین نواب, دندان پزشک

دکتر حسین نواب, بنیانگذار دندان پزشکی نوین ایران طراح جامعه دندان پزشکی ایران، درمیان اعضای مؤسس جامعه - سال 1342 ایرانی دکتر حسین نواب او طراح و عضو مؤسسین ...

ویرایش شده: 17/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
پیشگامان دندان پزشکی

... همان جامعه دندان پزشکی، انجمن مادر و قدیمی ترین تشکل صنفی فعال در حوزه دندان پزشکی است که با همت و خلاقیت غیرقابل انکارِ افرادی مورد احترام بنیانگذاری شده، لذا بخش جدید پیشگامان دندان پزشکی ایردن، با نام ۱۰نفر پایه‌گذاران جامعه دندان پزشکی ایران افتتاح می‌شود و با روشی که ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر حسین نواب, دندان پزشک

دکتر حسین نواب, بنیانگذار دندان پزشکی نوین ایران طراح جامعه دندان پزشکی ایران، درمیان اعضای مؤسس جامعه - سال 1342 ایرانی دکتر حسین نواب او طراح و عضو مؤسسین ...

ویرایش شده: 17/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
پیشگامان دندان پزشکی

... همان جامعه دندان پزشکی، انجمن مادر و قدیمی ترین تشکل صنفی فعال در حوزه دندان پزشکی است که با همت و خلاقیت غیرقابل انکارِ افرادی مورد احترام بنیانگذاری شده، لذا بخش جدید پیشگامان دندان پزشکی ایردن، با نام ۱۰نفر پایه‌گذاران جامعه دندان پزشکی ایران افتتاح می‌شود و با روشی که ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

نام دندان پزشکانی که معرفِ « پیشگامان دندان پزشکی ایران » هستند به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی لیست اسامی دندان پزشکان معرف پیشگامان دندان پزشکی ایران دندان پزشک پیشگام دندان پزشک معرف دکتر محمد علی افتخاری  انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

... دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر حبیب اله احمدی شریف آبادی، دکتر اکرم طلاکوب، دکتر فهیمه کریمی، دکتر مرتضی قادری احسان پور از بنیانگذار ان جامعه دندان پزشکی ایران مولف اولین کتاب ها در زمینه بهداشت دهان، امور صنفی و تاریخ دندان پزشکی ایران : بهداشت دهان و دندان از ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

••• نامزدها ••• نام کسانی که از سوی دندان پزشکان یا انجمن ها به عنوان پیشگام پیشنهاد شده اند و اسامی معرف ها و شاخص های ذکر شده ایشان: اگر امکان ارسال ایمیل ندارید، لطفا اینجا نظرتان را بنویسد: ملاک های ایردن مروارید : معرفی از سوی حداقل "10 دندان پزشک" یا "سه پیشگام"...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر حسین نواب, دندان پزشک

دکتر حسین نواب, بنیانگذار دندان پزشکی نوین ایران طراح جامعه دندان پزشکی ایران، درمیان اعضای مؤسس جامعه - سال 1342 ایرانی دکتر حسین نواب او طراح و عضو مؤسسین ...

ویرایش شده: 17/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
پیشگامان دندان پزشکی

... همان جامعه دندان پزشکی، انجمن مادر و قدیمی ترین تشکل صنفی فعال در حوزه دندان پزشکی است که با همت و خلاقیت غیرقابل انکارِ افرادی مورد احترام بنیانگذاری شده، لذا بخش جدید پیشگامان دندان پزشکی ایردن، با نام ۱۰نفر پایه‌گذاران جامعه دندان پزشکی ایران افتتاح می‌شود و با روشی که ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

نام دندان پزشکانی که معرفِ « پیشگامان دندان پزشکی ایران » هستند به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی لیست اسامی دندان پزشکان معرف پیشگامان دندان پزشکی ایران دندان پزشک پیشگام دندان پزشک معرف دکتر محمد علی افتخاری  انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

... دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر حبیب اله احمدی شریف آبادی، دکتر اکرم طلاکوب، دکتر فهیمه کریمی، دکتر مرتضی قادری احسان پور از بنیانگذار ان جامعه دندان پزشکی ایران مولف اولین کتاب ها در زمینه بهداشت دهان، امور صنفی و تاریخ دندان پزشکی ایران : بهداشت دهان و دندان از ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگامان دندان پزشکی

••• نامزدها ••• نام کسانی که از سوی دندان پزشکان یا انجمن ها به عنوان پیشگام پیشنهاد شده اند و اسامی معرف ها و شاخص های ذکر شده ایشان: اگر امکان ارسال ایمیل ندارید، لطفا اینجا نظرتان را بنویسد: ملاک های ایردن مروارید : معرفی از سوی حداقل "10 دندان پزشک" یا "سه پیشگام"...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید