توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

... دولتی‌ها نهراسید و از اعتدال خارج نشد. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است. - یکی از توجیهات مدیران وزارت بهداشت درباره لزوم احیا دوباره طرح بهداشتکار دهان، عدم دسترسی مناطق محروم به خدمات دندان‌پزشکی به دلیل عدم همکاری و تمایل دندان‌پزشکان برای حضور در این مناطق است. آیا به نظر ...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

... که طرح‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت که موفق هم بوده است به نتیجه برسد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ادامه تحصیل تکنسین‌های سلامت دهان در رشته بهداشتکار دهان و دندان که جزو تجارب ناموفق دهه ۶۰ و دغدغه‌های مهمی بود که با ورود مجدد تکنسین‌های سلامت دهان در بهمن ماه سال گذشته به دانشگاه‌ها ...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» رای نداد. مراد هاشم‌زهی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت؛ با توجه به اینکه طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

... دولتی‌ها نهراسید و از اعتدال خارج نشد. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است. - یکی از توجیهات مدیران وزارت بهداشت درباره لزوم احیا دوباره طرح بهداشتکار دهان، عدم دسترسی مناطق محروم به خدمات دندان‌پزشکی به دلیل عدم همکاری و تمایل دندان‌پزشکان برای حضور در این مناطق است. آیا به نظر ...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

... که طرح‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت که موفق هم بوده است به نتیجه برسد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ادامه تحصیل تکنسین‌های سلامت دهان در رشته بهداشتکار دهان و دندان که جزو تجارب ناموفق دهه ۶۰ و دغدغه‌های مهمی بود که با ورود مجدد تکنسین‌های سلامت دهان در بهمن ماه سال گذشته به دانشگاه‌ها ...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کارکنان دندان پزشکی حد واسط؛ باید ها و نبایدها

... مي‌دهند مورد اقبال قرار گيرند و از لحاظ شغلي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار باشند. شايد به همين دليل نيروهايي که در چند دهه اخير به عنوان بهداشتکار دهان و دندان تربيت شدند و در زمان خود، به حق خدمات مناسبي را در مراکز درماني روستايي ارائه دادند، بعد از پايان دوره تعهدشان راهي ...

ویرایش شده: 04/01/2016
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   طرح یکی کردن "پرستار دندان پزشک" با "بهداشتکار دهان" رد شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته خود به کلیات طرح الحاق رشته «بهداشت‌دهان‌وپرستاری‌دندان‌پزشکی» به «بهداشت‌کاران‌دهان» رای نداد. مراد هاشم‌زهی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت؛ با توجه به اینکه طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری...

ویرایش شده: 29/07/2013
مسیر: ایردن / خبر
سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

... دولتی‌ها نهراسید و از اعتدال خارج نشد. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است. - یکی از توجیهات مدیران وزارت بهداشت درباره لزوم احیا دوباره طرح بهداشتکار دهان، عدم دسترسی مناطق محروم به خدمات دندان‌پزشکی به دلیل عدم همکاری و تمایل دندان‌پزشکان برای حضور در این مناطق است. آیا به نظر ...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

... که طرح‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت که موفق هم بوده است به نتیجه برسد. ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ادامه تحصیل تکنسین‌های سلامت دهان در رشته بهداشتکار دهان و دندان که جزو تجارب ناموفق دهه ۶۰ و دغدغه‌های مهمی بود که با ورود مجدد تکنسین‌های سلامت دهان در بهمن ماه سال گذشته به دانشگاه‌ها ...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کارکنان دندان پزشکی حد واسط؛ باید ها و نبایدها

... مي‌دهند مورد اقبال قرار گيرند و از لحاظ شغلي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار باشند. شايد به همين دليل نيروهايي که در چند دهه اخير به عنوان بهداشتکار دهان و دندان تربيت شدند و در زمان خود، به حق خدمات مناسبي را در مراکز درماني روستايي ارائه دادند، بعد از پايان دوره تعهدشان راهي ...

ویرایش شده: 04/01/2016
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید