توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/3ef/sharifimoqadam-mohamad-para.jpg حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است (/khabar/180680/) محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفت: "چند هزار نفر به طور مستمر و ماهیانه مبالغ چند ده و گاه چند صد میلیون تومانی ...

ویرایش شده: 24/05/2016

حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

... عنایت حضرتعالی از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون شما و سایر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم. محمد شریفی مقدم دبیر کل بودجه سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 20/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/3ef/sharifimoqadam-mohamad-para.jpg حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است (/khabar/180680/) محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفت: "چند هزار نفر به طور مستمر و ماهیانه مبالغ چند ده و گاه چند صد میلیون تومانی ...

ویرایش شده: 24/05/2016

حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

... عنایت حضرتعالی از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون شما و سایر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم. محمد شریفی مقدم دبیر کل بودجه سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 20/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
پرداخت هزینه‌های پرسنلی و اداری از محل بودجه سلامت ممنوع است

... مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از محل بودجه سلامت ممنوع است. به نقل از سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ...

ویرایش شده: 30/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
بخش بزرگی از بودجه سلامت را دولت به وزارت راه داده بود

رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 1150 میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را به دلیل غیرقانونی بودن، لغو کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد ...

ویرایش شده: 01/06/2012
مسیر: ایردن / خبر
افزایش بودجه وزارت بهداشت؛ در بخش رفاهی است

... می‌شود، بودجه‌های پرسنلی و بحث رفاهی سازمان غذا و دارو مقداری افزایش نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.» 179900 177579 179926 178303 سازمان غذا و دارو, بودجه سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/3ef/sharifimoqadam-mohamad-para.jpg حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است (/khabar/180680/) محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفت: "چند هزار نفر به طور مستمر و ماهیانه مبالغ چند ده و گاه چند صد میلیون تومانی ...

0  
ویرایش شده: 24/05/2016

حقوق‌های چندصدمیلیونی؛ عامل کسر بودجه سلامت است

... عنایت حضرتعالی از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون شما و سایر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم. محمد شریفی مقدم دبیر کل بودجه سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 20/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
پرداخت هزینه‌های پرسنلی و اداری از محل بودجه سلامت ممنوع است

... مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از محل بودجه سلامت ممنوع است. به نقل از سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ...

ویرایش شده: 30/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
بخش بزرگی از بودجه سلامت را دولت به وزارت راه داده بود

رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 1150 میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را به دلیل غیرقانونی بودن، لغو کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد ...

ویرایش شده: 01/06/2012
مسیر: ایردن / خبر
افزایش بودجه وزارت بهداشت؛ در بخش رفاهی است

... می‌شود، بودجه‌های پرسنلی و بحث رفاهی سازمان غذا و دارو مقداری افزایش نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.» 179900 177579 179926 178303 سازمان غذا و دارو, بودجه سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید