توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   هزینه‌های دندانی؛ پرداخت مردم نزدیک ۱۰۰% است

دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: "متاسفانه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان‌پزشکی نزدیک به صد درصد است. بر این اساس انتظار می‌رود ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندان‌پزشکی از اولویت‌های نظام سلامت در نظر گرفته شود." رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره...

ویرایش شده: 15/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تعیین تعرفه خدمات پیش شرط بیمه دندان پزشکی است

دکتر محمد جهانگيري، معاون برنامه ريزي و نظارت سازمان نظام پزشکي مي گويد: براي تحت پوشش قرار گرفتن خدمات دندان پزشکي، بايد ابتدا ارزش نسبي خدمات را تعيين کنيم تا بيمه بتواند با توجه به ارزش نسبي خدمات، سطح پوشش بيمه را تعيين کند. بيمه هاي درماني، حداكثر 10 درصد از هزينه هاي دندان...

ویرایش شده: 14/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
تحقق پوشش بیمه دندان پزشکی در گروی کاهش حجم خدمات

سازمان‌های بیمه ای زمانی می توانند خدمات دندان پزشکی را تحت پوشش بیمه ای خود قرار دهند که حجم کارهای درمانی دندان پزشکی در کشور کاهش یابد در غیر اینصورت این سازمان ها توان پرداخت هزینه های بالای تمامی خدمات دندان پزشکی را ندارند دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی...

ویرایش شده: 18/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
ارائه خدمات بیمه دندان پزشکی کودکان در مطب های شخصی

ئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از پوشش بيمه اي تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 سال كشور خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با بيان اين كه تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 ساله كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته است، گفت: به منظور استفاده كودكان از اين تسهيلات، تمام دندان پزشكان كشور مي توانند...

ویرایش شده: 08/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
هزینه‌های دندانی؛ پرداخت مردم نزدیک ۱۰۰% است

دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: "متاسفانه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان‌پزشکی نزدیک به صد درصد است. بر این اساس انتظار می‌رود ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندان‌پزشکی از اولویت‌های نظام سلامت در نظر گرفته شود." رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره...

ویرایش شده: 15/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تعیین تعرفه خدمات پیش شرط بیمه دندان پزشکی است

دکتر محمد جهانگيري، معاون برنامه ريزي و نظارت سازمان نظام پزشکي مي گويد: براي تحت پوشش قرار گرفتن خدمات دندان پزشکي، بايد ابتدا ارزش نسبي خدمات را تعيين کنيم تا بيمه بتواند با توجه به ارزش نسبي خدمات، سطح پوشش بيمه را تعيين کند. بيمه هاي درماني، حداكثر 10 درصد از هزينه هاي دندان...

ویرایش شده: 14/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
تحقق پوشش بیمه دندان پزشکی در گروی کاهش حجم خدمات

سازمان‌های بیمه ای زمانی می توانند خدمات دندان پزشکی را تحت پوشش بیمه ای خود قرار دهند که حجم کارهای درمانی دندان پزشکی در کشور کاهش یابد در غیر اینصورت این سازمان ها توان پرداخت هزینه های بالای تمامی خدمات دندان پزشکی را ندارند دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی...

ویرایش شده: 18/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
ارائه خدمات بیمه دندان پزشکی کودکان در مطب های شخصی

ئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از پوشش بيمه اي تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 سال كشور خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با بيان اين كه تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 ساله كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته است، گفت: به منظور استفاده كودكان از اين تسهيلات، تمام دندان پزشكان كشور مي توانند...

ویرایش شده: 08/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
هزینه‌های دندانی؛ پرداخت مردم نزدیک ۱۰۰% است

دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: "متاسفانه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان‌پزشکی نزدیک به صد درصد است. بر این اساس انتظار می‌رود ارایه پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندان‌پزشکی از اولویت‌های نظام سلامت در نظر گرفته شود." رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره...

ویرایش شده: 15/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید