توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   مراقبت دندان دانش آموزان، بی دفترچه و رایگان انجام می‌شود

دکتر کوروش اعتماد معاون بیمه خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست کشوری برنامه «ارتقاء سلامت دهان دانش آموزان ابتدایی» که در تبریز برگزار شد، گفت: بر اساس رویکرد جدیدی که در سازمان ...

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
خدمات سلامت نه صدقه وار، بخشی و دوره یی، بلکه باید پایدار و همسو با رفاه باشد

... و با توجه به شرایط و همچنین اولویت برنامه ها و سیاست ها، اجرای آن با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو بوده است بیمه درمان یا به عبارت تازه تر، بیمه سلامت از سیاست های رفاهی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم است که هم اکنون با اهتمام ویژه یی به آن پرداخته می شود. بیمه سلامت همگانی ...

ویرایش شده: 20/01/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شد

... ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(ب) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب سال 1389- اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ...

ویرایش شده: 13/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
آیین نامه شورای عالی بیمه سلامت به مجلس ارسال شد

آیین نامه شورای عالی بیمه سلامت پس از ماه ها انتظار اواخر فروردین ماه در دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است آیین نامه شورای ...

ویرایش شده: 23/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراقبت دندان دانش آموزان، بی دفترچه و رایگان انجام می‌شود

دکتر کوروش اعتماد معاون بیمه خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست کشوری برنامه «ارتقاء سلامت دهان دانش آموزان ابتدایی» که در تبریز برگزار شد، گفت: بر اساس رویکرد جدیدی که در سازمان ...

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
خدمات سلامت نه صدقه وار، بخشی و دوره یی، بلکه باید پایدار و همسو با رفاه باشد

... و با توجه به شرایط و همچنین اولویت برنامه ها و سیاست ها، اجرای آن با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو بوده است بیمه درمان یا به عبارت تازه تر، بیمه سلامت از سیاست های رفاهی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم است که هم اکنون با اهتمام ویژه یی به آن پرداخته می شود. بیمه سلامت همگانی ...

ویرایش شده: 20/01/2015
مسیر: ایردن / خبر
با آماده‌شدن زیرساخت الکترونیکی، دفترچه‌های بیمه حذف می‌شود

دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از آغاز حذف دفترچه‌های بیمه مردم به صورت آزمایشی در چهار بیمارستان کشور از 15 آذر ماه خبر داد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شد

... ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(ب) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب سال 1389- اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ...

ویرایش شده: 13/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
آیین نامه شورای عالی بیمه سلامت به مجلس ارسال شد

آیین نامه شورای عالی بیمه سلامت پس از ماه ها انتظار اواخر فروردین ماه در دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است آیین نامه شورای ...

ویرایش شده: 23/04/2012
مسیر: ایردن / خبر
مراقبت دندان دانش آموزان، بی دفترچه و رایگان انجام می‌شود

دکتر کوروش اعتماد معاون بیمه خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست کشوری برنامه «ارتقاء سلامت دهان دانش آموزان ابتدایی» که در تبریز برگزار شد، گفت: بر اساس رویکرد جدیدی که در سازمان ...

ویرایش شده: 14/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
خدمات سلامت نه صدقه وار، بخشی و دوره یی، بلکه باید پایدار و همسو با رفاه باشد

... و با توجه به شرایط و همچنین اولویت برنامه ها و سیاست ها، اجرای آن با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو بوده است بیمه درمان یا به عبارت تازه تر، بیمه سلامت از سیاست های رفاهی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم است که هم اکنون با اهتمام ویژه یی به آن پرداخته می شود. بیمه سلامت همگانی ...

ویرایش شده: 20/01/2015
مسیر: ایردن / خبر
با آماده‌شدن زیرساخت الکترونیکی، دفترچه‌های بیمه حذف می‌شود

دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از آغاز حذف دفترچه‌های بیمه مردم به صورت آزمایشی در چهار بیمارستان کشور از 15 آذر ماه خبر داد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید