توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   هدفمند بودن حیات | دکتر طاهرزاده

... اولین علائم خود را در دهان ظاهر می سازند و این مسئولیت دندان پزشک را مهم تر و حیاتی تر جلوه می دهد. دکتر خلیل طاهرزاده, سامانی, زندگی نامه, اتوبیوگرافی,

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۱ | دکتر سندوزی

فشرده بخش اول مقدمه ای کوتاه: خسته، کمی هم سرخورده و ناراضی، از یک مصاحبه باز می گشتم. نرفته بودم خودم را پشت ویترین زیر نور تبلیغات مطبوعاتی به نمایش بگذارم. رفته بودم اگر بشود خودم را باز شناسی کنم. یک نفر که کارش انتقاد و مصاحبه کردن و مو را از ماست کشیدن است، من را زیر ذره بین سوآل...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   هدفمند بودن حیات | دکتر طاهرزاده

... اولین علائم خود را در دهان ظاهر می سازند و این مسئولیت دندان پزشک را مهم تر و حیاتی تر جلوه می دهد. دکتر خلیل طاهرزاده, سامانی, زندگی نامه, اتوبیوگرافی,

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۱ | دکتر سندوزی

فشرده بخش اول مقدمه ای کوتاه: خسته، کمی هم سرخورده و ناراضی، از یک مصاحبه باز می گشتم. نرفته بودم خودم را پشت ویترین زیر نور تبلیغات مطبوعاتی به نمایش بگذارم. رفته بودم اگر بشود خودم را باز شناسی کنم. یک نفر که کارش انتقاد و مصاحبه کردن و مو را از ماست کشیدن است، من را زیر ذره بین سوآل...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۳ | دکتر سندوزی

سومین و آخرین دیدارمان با تاخیر صورت گرفت. مشگل پزشگی ای برایم پیش آمد و رفع شد. با اندکی وزن کمتر و جانی سبک تر در همان مکان حاضر شدم. روزگاری "آینده" ای پُر از درخشندگی و امید در فاصله فراخی از من قرار داشت. این روزها، آینده و من در کنار هم ایم و شانه به شانه هم در گذرگاه پر نقش...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۲ | دکتر سندوزی

مصاحبه دوم در همان محل صورت گرفت با این تفاوت که ما با هم آشناتر شده بودیم و راحت تر گفتگو را آغاز کردیم. من می دانستم "تِم" گفتگویمان پیرامون چیست. در حال نشستن و بکار انداختن دستگاه بود که گفت: "دیشب مدتی مطالعه کردم. مطالبی که شما بدان اشاره کردید را به دقت دوباره شنودم...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   هدفمند بودن حیات | دکتر طاهرزاده

... اولین علائم خود را در دهان ظاهر می سازند و این مسئولیت دندان پزشک را مهم تر و حیاتی تر جلوه می دهد. دکتر خلیل طاهرزاده, سامانی, زندگی نامه, اتوبیوگرافی,

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۱ | دکتر سندوزی

فشرده بخش اول مقدمه ای کوتاه: خسته، کمی هم سرخورده و ناراضی، از یک مصاحبه باز می گشتم. نرفته بودم خودم را پشت ویترین زیر نور تبلیغات مطبوعاتی به نمایش بگذارم. رفته بودم اگر بشود خودم را باز شناسی کنم. یک نفر که کارش انتقاد و مصاحبه کردن و مو را از ماست کشیدن است، من را زیر ذره بین سوآل...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۳ | دکتر سندوزی

سومین و آخرین دیدارمان با تاخیر صورت گرفت. مشگل پزشگی ای برایم پیش آمد و رفع شد. با اندکی وزن کمتر و جانی سبک تر در همان مکان حاضر شدم. روزگاری "آینده" ای پُر از درخشندگی و امید در فاصله فراخی از من قرار داشت. این روزها، آینده و من در کنار هم ایم و شانه به شانه هم در گذرگاه پر نقش...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خیلی ساده مثل راه رفتن۲ | دکتر سندوزی

مصاحبه دوم در همان محل صورت گرفت با این تفاوت که ما با هم آشناتر شده بودیم و راحت تر گفتگو را آغاز کردیم. من می دانستم "تِم" گفتگویمان پیرامون چیست. در حال نشستن و بکار انداختن دستگاه بود که گفت: "دیشب مدتی مطالعه کردم. مطالبی که شما بدان اشاره کردید را به دقت دوباره شنودم...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید