توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حدود ۵۰۰ یونیت دندان‌پزشکی در مراکز تأمین اجتماعی وجود دارد

... افزایش تعداد و تنوع خدمات بیمه ای دندانپزشکی در آینده ای نزدیک خدمات این بخش را پربارتر ارائه کند خدمات دندانپزشکی, بیمه دندانپزشکی, سازمان تأمین اجتماعی

ویرایش شده: 20/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند سلامت موجب جلوگیری از بروز تخلفات کنونی می شود‎

مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های کنونی، مدیریت اطلاعات تولید شده درمانی، تشکیل پرونده الکترونیکی درمانی بیمار ...

ویرایش شده: 03/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حدود ۵۰۰ یونیت دندان‌پزشکی در مراکز تأمین اجتماعی وجود دارد

... افزایش تعداد و تنوع خدمات بیمه ای دندانپزشکی در آینده ای نزدیک خدمات این بخش را پربارتر ارائه کند خدمات دندانپزشکی, بیمه دندانپزشکی, سازمان تأمین اجتماعی

ویرایش شده: 20/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند سلامت موجب جلوگیری از بروز تخلفات کنونی می شود‎

مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های کنونی، مدیریت اطلاعات تولید شده درمانی، تشکیل پرونده الکترونیکی درمانی بیمار ...

ویرایش شده: 03/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
رویکرد دولت نهم به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نگاه بنگاه داری بود

... دهد و در سال های بعد و طراحی مکانیزم های مالی و پرداخت متناسب بعدها بسته خدمات سرپایی را هم به آن درمان بستری اضافه بکند. بیمه, وزارت رفاه, تأمین اجتماعی

ویرایش شده: 29/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلفات مالی سنگین در سازمان تآمین اجتماعی

 رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگی خبر داد.  رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ديروز از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد. شركت هايي...

ویرایش شده: 01/11/2011
مسیر: ایردن / خبر
رئیس جمهور از پزشکان خواست برای هر بیمار آزمایش ننویسند

برخي پزشكان به محض اين كه با بيمار روبه رو مي شوند به او آزمايش هاي مختلف و ام. آر. آي مي دهند در حالي كه اگر قرار است هر بيماري آزمايش بدهد پس طبابت و علم پزشكي آن پزشك كجاست؟ تجاري شدن حرفه پزشكي در كشورمان و تجويز آزمايش ها و عكسبرداري هاي غيرضروري كه منجر به طولاني شدن روند درمان...

ویرایش شده: 15/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حدود ۵۰۰ یونیت دندان‌پزشکی در مراکز تأمین اجتماعی وجود دارد

... افزایش تعداد و تنوع خدمات بیمه ای دندانپزشکی در آینده ای نزدیک خدمات این بخش را پربارتر ارائه کند خدمات دندانپزشکی, بیمه دندانپزشکی, سازمان تأمین اجتماعی

ویرایش شده: 20/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
کارت هوشمند سلامت موجب جلوگیری از بروز تخلفات کنونی می شود‎

مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های کنونی، مدیریت اطلاعات تولید شده درمانی، تشکیل پرونده الکترونیکی درمانی بیمار ...

ویرایش شده: 03/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
رویکرد دولت نهم به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نگاه بنگاه داری بود

... دهد و در سال های بعد و طراحی مکانیزم های مالی و پرداخت متناسب بعدها بسته خدمات سرپایی را هم به آن درمان بستری اضافه بکند. بیمه, وزارت رفاه, تأمین اجتماعی

ویرایش شده: 29/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلفات مالی سنگین در سازمان تآمین اجتماعی

 رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگی خبر داد.  رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ديروز از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد. شركت هايي...

ویرایش شده: 01/11/2011
مسیر: ایردن / خبر
رئیس جمهور از پزشکان خواست برای هر بیمار آزمایش ننویسند

برخي پزشكان به محض اين كه با بيمار روبه رو مي شوند به او آزمايش هاي مختلف و ام. آر. آي مي دهند در حالي كه اگر قرار است هر بيماري آزمايش بدهد پس طبابت و علم پزشكي آن پزشك كجاست؟ تجاري شدن حرفه پزشكي در كشورمان و تجويز آزمايش ها و عكسبرداري هاي غيرضروري كه منجر به طولاني شدن روند درمان...

ویرایش شده: 15/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید