توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دانشکده دندان پزشکی مشهد

... دکتر موضوع تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد همواره مورد اختلاف نظر و ابهام بوده است. تقاضا داریم برای اولین بار، ماجرای تأسیس را برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی ایران بفرمایید. دکتر سندوزی : آقای دکتر افتخاری ایمیلی برای من فرستاده بودند و پرسیدند که نام شما در ایردن به عنوان مؤسس ...

ویرایش شده: 15/05/2020
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / مشهد
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب

مولف:   دکتر محمدعلی افتخاری دکتر محمد علی افتخاری این کتاب را تقدیم کرده اند به: همکاران جوان خود، به امید آن که در راه خدمت و اعتلاء دندان پزشکی رهرو راهی باشند که پیشینیان آنان از روی صدق و صفا پیموده اند.  تاریخ دندانپزشکی ایران 1313 الی 1383 مقدمه دکتر ایرج فاضل تاریخ علمی و...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
دانشکده دندان پزشکی مشهد

... دکتر موضوع تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد همواره مورد اختلاف نظر و ابهام بوده است. تقاضا داریم برای اولین بار، ماجرای تأسیس را برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی ایران بفرمایید. دکتر سندوزی : آقای دکتر افتخاری ایمیلی برای من فرستاده بودند و پرسیدند که نام شما در ایردن به عنوان مؤسس ...

ویرایش شده: 15/05/2020
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / مشهد
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دانشکده دندان پزشکی تهران

... ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ دکتر فرشته بقایی نائینی ۱۳۷۶ دکتر عباس منزوی ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۸ دکتر اکبر فاضل ۱۳۸۹ تا .... اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید: تاریخچه دانشکده به نقل از دکترمحمدعلی افتخاری ( کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383) ...

ویرایش شده: 14/04/2017
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / تهران
دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

... اشاره شده است مصاحبه گران: دکترها لادن اسلامیان، محسن نظام زاده و علی راد در محل مطب دکتر اسلامیان اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید: تابلوی اصلی ورودی دانشکده دندان پرشکی شهید بهشتی: هم املای نادرست «دندان پزشکی»، هم دو ...

ویرایش شده: 18/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شهید بهشتی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشکده دندان پزشکی مشهد

... دکتر موضوع تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد همواره مورد اختلاف نظر و ابهام بوده است. تقاضا داریم برای اولین بار، ماجرای تأسیس را برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی ایران بفرمایید. دکتر سندوزی : آقای دکتر افتخاری ایمیلی برای من فرستاده بودند و پرسیدند که نام شما در ایردن به عنوان مؤسس ...

ویرایش شده: 15/05/2020
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / مشهد
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دانشکده دندان پزشکی تهران

... ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ دکتر فرشته بقایی نائینی ۱۳۷۶ دکتر عباس منزوی ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۸ دکتر اکبر فاضل ۱۳۸۹ تا .... اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید: تاریخچه دانشکده به نقل از دکترمحمدعلی افتخاری ( کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383) ...

ویرایش شده: 14/04/2017
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / تهران
دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

... اشاره شده است مصاحبه گران: دکترها لادن اسلامیان، محسن نظام زاده و علی راد در محل مطب دکتر اسلامیان اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید: تابلوی اصلی ورودی دانشکده دندان پرشکی شهید بهشتی: هم املای نادرست «دندان پزشکی»، هم دو ...

ویرایش شده: 18/02/2016
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شهید بهشتی
دانشکده دندان پزشکی رشت

... ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ دکترحمیدرضا ذاکرجعفری از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ دکترداود عطرکار روشن از ۱۳۷۲ تا ۱آبان ۱۳۷۲ اگر اطلاعات ولو محدودی دارید، برای ثبت در تاریخ دندان پزشکی در فرم زیر بنویسید و ارسال نمایید:   تاریخچه دانشکده به نقل از دکترمحمدعلی افتخاری ( کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383) ...

ویرایش شده: 24/11/2015
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / رشت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید