توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   خطاهای پزشکی؛ دو مرجع، رسیدگی می‌کنند

... دهندگان خدمت بوده یا نقص تجهیزاتی، که نیاز است وزارت بهداشت این موارد را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد. سازمان نظام پزشکی, سازمان نظام پزشکی, تخلف پزشکی

ویرایش شده: 07/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ولی بیشترین محکومیت‌ها را از آن خود کرده است و بالای 60 درصد از این پرونده‌ها قصور محرز شده است." مسعود قادی پاشا...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خطاهای پزشکی؛ دو مرجع، رسیدگی می‌کنند

... دهندگان خدمت بوده یا نقص تجهیزاتی، که نیاز است وزارت بهداشت این موارد را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد. سازمان نظام پزشکی, سازمان نظام پزشکی, تخلف پزشکی

ویرایش شده: 07/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ولی بیشترین محکومیت‌ها را از آن خود کرده است و بالای 60 درصد از این پرونده‌ها قصور محرز شده است." مسعود قادی پاشا...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
متولیان نیز به انبوه قوانین، بخش‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های متعدد اشراف ندارند

... برخورد قاطع و قانوني با متخلفين به عنوان مهمترين اولويت دستگاه‌هاي اجرائی به منظور ارتقاء سلامت اداري ياد نمود. وزارت بهداشت, جامعه پزشکی, تخلف پزشکی

ویرایش شده: 16/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیماران نام و تخصص پزشک را از سایت نظام پزشکی استعلام کنند

... ( مانند وسایل پرتو پزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر « لیزر پوست » و لیزیک « لیزر چشم »). سازمان نظام پزشکی, تخلف پزشکی, اخلاق پزشکی, شکایات پزشکی

ویرایش شده: 21/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلف در همه صنوف وجود دارد و تنها متوجه جامعه پزشکی نیست

...     وي افزود: من معتقدم كه اثرات برنامه مناظره تلويزيوني مضرتر از انتشار ليست بود. نوحي گفت: بايد نگاه به جامعه پزشكي اصلاح شود. وزیر بهداشت, تخلف پزشکی, جامعه پزشکی

ویرایش شده: 18/02/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خطاهای پزشکی؛ دو مرجع، رسیدگی می‌کنند

... دهندگان خدمت بوده یا نقص تجهیزاتی، که نیاز است وزارت بهداشت این موارد را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد. سازمان نظام پزشکی, سازمان نظام پزشکی, تخلف پزشکی

ویرایش شده: 07/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
شکایت از دندان‌پزشکان؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت: "قصور در دندان‌پزشکی شکایات کمتری را به خود اختصاص داده ولی بیشترین محکومیت‌ها را از آن خود کرده است و بالای 60 درصد از این پرونده‌ها قصور محرز شده است." مسعود قادی پاشا...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
متولیان نیز به انبوه قوانین، بخش‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های متعدد اشراف ندارند

... برخورد قاطع و قانوني با متخلفين به عنوان مهمترين اولويت دستگاه‌هاي اجرائی به منظور ارتقاء سلامت اداري ياد نمود. وزارت بهداشت, جامعه پزشکی, تخلف پزشکی

ویرایش شده: 16/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیماران نام و تخصص پزشک را از سایت نظام پزشکی استعلام کنند

... ( مانند وسایل پرتو پزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر « لیزر پوست » و لیزیک « لیزر چشم »). سازمان نظام پزشکی, تخلف پزشکی, اخلاق پزشکی, شکایات پزشکی

ویرایش شده: 21/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلف در همه صنوف وجود دارد و تنها متوجه جامعه پزشکی نیست

...     وي افزود: من معتقدم كه اثرات برنامه مناظره تلويزيوني مضرتر از انتشار ليست بود. نوحي گفت: بايد نگاه به جامعه پزشكي اصلاح شود. وزیر بهداشت, تخلف پزشکی, جامعه پزشکی

ویرایش شده: 18/02/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید