توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بررسی اضطراب مراجعین دندان پزشکی و علل آن - دکتر شکفته راد

Dental anxiety and its possible causes among patients این نوشتار، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اضطراب و علل آن در بیماران مراجعه كننده به مطب های دندان پزشكی عمومی شهر همدان" که در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد و همچنین به عنوان پایان نامه نویسنده دوم مقاله (دکتر رضا عبدالملکی)...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش
انگلیس | زنی از ترس دندان پزشکی، به دندان هایش چسب می زد

آنجی‌بارلو از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش ترس شدیدی داشت. ۱۰ سال تمام به دندان‌هایش سوپر چسب می‌زد تا این که نهایتا مجبور شد به دندان‌پزشک مراجعه کند. زنی که از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش...

ویرایش شده: 01/07/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ترس از دندان پزشکی از والدین به فرزند منتقل می شود

اضطراب و ترس حاصل از مواجهه شدن با دندان پزشک از والدین به ویژه پدران به فرزندان انتقال می‌یابد. محققان دانشگاه مادرید با بررسی 183 کودک 7 تا 12 ساله درخصوص مراجعه به دندان پزشکی و ارزیابی رفتار خانواده آنها، دریافتند مشکل شایع ترس از دندانپزشک در میان کودکان، نتیجه انتقال احساس...

ویرایش شده: 26/12/2012
مسیر: ایردن / آموزش
روش های غلبه بر ترس از دندان پزشکی

ترس رفتن به ديدار دندانپزشك براى برخى از افراد از دندان درد هم بدتر است. اگر از رفتن به مطب دندانپزشك مى ترسيد، خيال نكنيد تنها شما اين گونه هستید، بسیاری از افراد فقط به همين خاطر از درمان منظم دندانپزشكى اجتناب مى‌کنند. اما نرفتن به مطب دندانپزشك به خاطر ترس اثر متضادى به دنبال...

ویرایش شده: 29/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش
بررسی اضطراب مراجعین دندان پزشکی و علل آن - دکتر شکفته راد

Dental anxiety and its possible causes among patients این نوشتار، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اضطراب و علل آن در بیماران مراجعه كننده به مطب های دندان پزشكی عمومی شهر همدان" که در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد و همچنین به عنوان پایان نامه نویسنده دوم مقاله (دکتر رضا عبدالملکی)...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش
انگلیس | زنی از ترس دندان پزشکی، به دندان هایش چسب می زد

آنجی‌بارلو از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش ترس شدیدی داشت. ۱۰ سال تمام به دندان‌هایش سوپر چسب می‌زد تا این که نهایتا مجبور شد به دندان‌پزشک مراجعه کند. زنی که از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش...

ویرایش شده: 01/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
با مراجعات منظم دندان پزشکی، بر ترس خود غلبه کنید

ترس از دندان پزشکي به عنوان يک مشکل مي تواند هميشه وجود داشته باشد و بر چگونگي درمان مشکلات دندان اثر منفي بگذارد. دکتر عباس کمالی ترس از دندانپزشکي به عنوان يک مشکل مي تواند هميشه وجود داشته باشد و بر چگونگي درمان مشکلات دهان و دندان اثر منفي بگذارد. جالب آن که ريشه اصلي هراس...

ویرایش شده: 05/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ترس از دندان پزشکی از والدین به فرزند منتقل می شود

اضطراب و ترس حاصل از مواجهه شدن با دندان پزشک از والدین به ویژه پدران به فرزندان انتقال می‌یابد. محققان دانشگاه مادرید با بررسی 183 کودک 7 تا 12 ساله درخصوص مراجعه به دندان پزشکی و ارزیابی رفتار خانواده آنها، دریافتند مشکل شایع ترس از دندانپزشک در میان کودکان، نتیجه انتقال احساس...

ویرایش شده: 26/12/2012
مسیر: ایردن / آموزش
روش های غلبه بر ترس از دندان پزشکی

ترس رفتن به ديدار دندانپزشك براى برخى از افراد از دندان درد هم بدتر است. اگر از رفتن به مطب دندانپزشك مى ترسيد، خيال نكنيد تنها شما اين گونه هستید، بسیاری از افراد فقط به همين خاطر از درمان منظم دندانپزشكى اجتناب مى‌کنند. اما نرفتن به مطب دندانپزشك به خاطر ترس اثر متضادى به دنبال...

ویرایش شده: 29/11/2012
مسیر: ایردن / آموزش
بررسی اضطراب مراجعین دندان پزشکی و علل آن - دکتر شکفته راد

Dental anxiety and its possible causes among patients این نوشتار، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با عنوان "بررسی اضطراب و علل آن در بیماران مراجعه كننده به مطب های دندان پزشكی عمومی شهر همدان" که در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد و همچنین به عنوان پایان نامه نویسنده دوم مقاله (دکتر رضا عبدالملکی)...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش
انگلیس | زنی از ترس دندان پزشکی، به دندان هایش چسب می زد

آنجی‌بارلو از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش ترس شدیدی داشت. ۱۰ سال تمام به دندان‌هایش سوپر چسب می‌زد تا این که نهایتا مجبور شد به دندان‌پزشک مراجعه کند. زنی که از مراجعه به دندان‌پزشک‌ها برای درمان یا ترمیم دندان‌های خراب و شکسته‌اش...

ویرایش شده: 01/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
با مراجعات منظم دندان پزشکی، بر ترس خود غلبه کنید

ترس از دندان پزشکي به عنوان يک مشکل مي تواند هميشه وجود داشته باشد و بر چگونگي درمان مشکلات دندان اثر منفي بگذارد. دکتر عباس کمالی ترس از دندانپزشکي به عنوان يک مشکل مي تواند هميشه وجود داشته باشد و بر چگونگي درمان مشکلات دهان و دندان اثر منفي بگذارد. جالب آن که ريشه اصلي هراس...

ویرایش شده: 05/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید