توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران

شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران Iranian Dentists Cooperative Company رئیس شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران: دکتر محمد رضا طاهریان تعاوني دندانپزشكان ايران در سال ...

ویرایش شده: 11/03/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / تعاونی دندان پزشکان
بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان

نگارنده: دندانه. مراسم بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت و استاد برجسته دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی تهران، روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماه، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پیشکسوتان و فعالان صنفی دندان‌پزشکی برگزار شد. این مراسم به همت نهاد تازه...

ویرایش شده: 21/04/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران

شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران Iranian Dentists Cooperative Company رئیس شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران: دکتر محمد رضا طاهریان تعاوني دندانپزشكان ايران در سال ...

ویرایش شده: 11/03/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / تعاونی دندان پزشکان
بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان

نگارنده: دندانه. مراسم بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت و استاد برجسته دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی تهران، روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماه، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پیشکسوتان و فعالان صنفی دندان‌پزشکی برگزار شد. این مراسم به همت نهاد تازه...

ویرایش شده: 21/04/2014

آتشبار تفرقه را خاموش کنید!, تعرضات شدید به هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

... سوی وزارت تعاون به تعاونی دندانپزشکان ایران آمدند و پس از بررسی‌های مختلف نتیجه عملیات تعاونی را مطلوب اعلام کردند. آقای دکتر شهنی زاده تعاونی دندان پزشکان بزرگ ترین و معتبرترین نهاد صنفی دندان پزشکان است. شائبه‌افکنی‌های شما درباره مدیریت آن چه معنایی دارد؟ گواینکه می دانیم ...

ویرایش شده: 09/11/2011

آتشبار تفرقه را خاموش کنید!, تعرضات شدید به هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

نگارنده: irden. /upload/iblock/97f/shehnizadeh-bagher.jpg همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیم ما بزودی پیشنهاد سازنده خود را برای اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی دندان پزشکی کشور که مبتنی بر دست آوردهای علم و دانش بشری است، ارائه خواهیم نمود و تلاش خواهیم کرد تا با وحدت خلاق و سازنده متکی...

ویرایش شده: 16/07/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران

شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران Iranian Dentists Cooperative Company رئیس شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران: دکتر محمد رضا طاهریان تعاوني دندانپزشكان ايران در سال ...

ویرایش شده: 11/03/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / تعاونی دندان پزشکان
بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان

نگارنده: دندانه. مراسم بزرگداشت دکتر احمد قائم مقامی، متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت و استاد برجسته دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی تهران، روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماه، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پیشکسوتان و فعالان صنفی دندان‌پزشکی برگزار شد. این مراسم به همت نهاد تازه...

0  
ویرایش شده: 21/04/2014

آتشبار تفرقه را خاموش کنید!, تعرضات شدید به هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

... سوی وزارت تعاون به تعاونی دندانپزشکان ایران آمدند و پس از بررسی‌های مختلف نتیجه عملیات تعاونی را مطلوب اعلام کردند. آقای دکتر شهنی زاده تعاونی دندان پزشکان بزرگ ترین و معتبرترین نهاد صنفی دندان پزشکان است. شائبه‌افکنی‌های شما درباره مدیریت آن چه معنایی دارد؟ گواینکه می دانیم ...

0  
ویرایش شده: 09/11/2011

آتشبار تفرقه را خاموش کنید!, تعرضات شدید به هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

نگارنده: irden. /upload/iblock/97f/shehnizadeh-bagher.jpg همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیم ما بزودی پیشنهاد سازنده خود را برای اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی دندان پزشکی کشور که مبتنی بر دست آوردهای علم و دانش بشری است، ارائه خواهیم نمود و تلاش خواهیم کرد تا با وحدت خلاق و سازنده متکی...

0  
ویرایش شده: 16/07/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید