توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   



ابلاغ تعرفه پزشکی؛ هیچ‌وقت در وقت قانونی اجرا نشده است

تعیین تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشكی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشكی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر كارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات...

ویرایش شده: 12/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه پزشکی؛ مطلقا هماهنگ و عادلانه تعیین نشده است

دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن علمی جامعه جراحان ایران معتقد است که بعد از سال‌ها راکد ماندن تعرفه‌های پزشکی، هیچ‌وقت ارزش‌گذاران خدمات درمانی، تورم را در آن اعمال نکرده‌اند و همواره ظلم فاحشی به پزشکان وارد شده است. متاسفانه گرانی زندگی و لوازم آن در تعیین تعرفه‌های پزشکی مطلقا...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ



جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   



ابلاغ تعرفه پزشکی؛ هیچ‌وقت در وقت قانونی اجرا نشده است

تعیین تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشكی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشكی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر كارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات...

ویرایش شده: 12/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه پزشکی؛ مطلقا هماهنگ و عادلانه تعیین نشده است

دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن علمی جامعه جراحان ایران معتقد است که بعد از سال‌ها راکد ماندن تعرفه‌های پزشکی، هیچ‌وقت ارزش‌گذاران خدمات درمانی، تورم را در آن اعمال نکرده‌اند و همواره ظلم فاحشی به پزشکان وارد شده است. متاسفانه گرانی زندگی و لوازم آن در تعیین تعرفه‌های پزشکی مطلقا...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
افراد غیر پزشک تا حد کافی نت ها به پرونده محرمانه بیمار دسترسی دارند

... این وضعیت آشفته و ناعادلانه را سامان دهید موفق و مؤید باشید شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان مجلس شورای اسلامی, پزشک خانواده, بیمه سلامت, تعرفه درمانی, پرونده بیمار

ویرایش شده: 17/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
هفتاد درصد تعرفه های جدید دندان پزشکی را بیمه پرداخت خواهد کرد

دکتر  محمدحسین خوشنویسان رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت گفت: دو مسئله‌ ابلاغ تعرفه‌های جدید دندان پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت است و ظرف یک یا دو هفته‌ آینده ابلاغ خواهد شد، که طبق آن دسترسی مردم به خدمات دندان پزشکی افزایش خواهد یافت. دکتر خوشنویسان رئیس اداره...

ویرایش شده: 16/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیشتر مدیران وزارت بهداشت سابقه کاری نداشته اند

دکتر مراد هاشم زهی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «بیشتر مدیرانی که در این چندسال در وزارت بهداشت انتخاب شدند سابقه کاری نداشتند لذا در اجرای برنامه های خود دست به آزمون و خطا می زدند.» وی تأکید کرد: وزیر بهداشت آینده باید تجربه مدیریتی داشته باشد و اولویتش...

ویرایش شده: 25/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ




جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   



ابلاغ تعرفه پزشکی؛ هیچ‌وقت در وقت قانونی اجرا نشده است

تعیین تعرفه خدمات پزشكی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشكی در سال 83 به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی در سال 84، این اختیار از سازمان نظام پزشكی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر كارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات...

ویرایش شده: 12/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه پزشکی؛ مطلقا هماهنگ و عادلانه تعیین نشده است

دکتر ایرج فاضل، رئیس انجمن علمی جامعه جراحان ایران معتقد است که بعد از سال‌ها راکد ماندن تعرفه‌های پزشکی، هیچ‌وقت ارزش‌گذاران خدمات درمانی، تورم را در آن اعمال نکرده‌اند و همواره ظلم فاحشی به پزشکان وارد شده است. متاسفانه گرانی زندگی و لوازم آن در تعیین تعرفه‌های پزشکی مطلقا...

ویرایش شده: 26/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
افراد غیر پزشک تا حد کافی نت ها به پرونده محرمانه بیمار دسترسی دارند

... این وضعیت آشفته و ناعادلانه را سامان دهید موفق و مؤید باشید شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان مجلس شورای اسلامی, پزشک خانواده, بیمه سلامت, تعرفه درمانی, پرونده بیمار

ویرایش شده: 17/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
هفتاد درصد تعرفه های جدید دندان پزشکی را بیمه پرداخت خواهد کرد

دکتر  محمدحسین خوشنویسان رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت گفت: دو مسئله‌ ابلاغ تعرفه‌های جدید دندان پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت است و ظرف یک یا دو هفته‌ آینده ابلاغ خواهد شد، که طبق آن دسترسی مردم به خدمات دندان پزشکی افزایش خواهد یافت. دکتر خوشنویسان رئیس اداره...

ویرایش شده: 16/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیشتر مدیران وزارت بهداشت سابقه کاری نداشته اند

دکتر مراد هاشم زهی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «بیشتر مدیرانی که در این چندسال در وزارت بهداشت انتخاب شدند سابقه کاری نداشتند لذا در اجرای برنامه های خود دست به آزمون و خطا می زدند.» وی تأکید کرد: وزیر بهداشت آینده باید تجربه مدیریتی داشته باشد و اولویتش...

ویرایش شده: 25/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ



ع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید