توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آموزش بهداشت دهان؛ توسط دستیار دندان‌پزشک ارائه شود

دکتر علی تاجرنیا، دندان‌پزشک متخصص پروتز و رئیس کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "وزارت بهداشت طرحی را ارائه کرده‌ که طبق آن دستیاران دندان‌پزشک در کنار دندان‌پزشکان، آموزش‌های بهداشت دهان را به بیماران ارائه کنند. هر چه در زمینه پیشگیری بهتر عمل کنیم، نسل آینده کمتر...

ویرایش شده: 10/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آموزش بهداشت دهان؛ توسط دستیار دندان‌پزشک ارائه شود

دکتر علی تاجرنیا، دندان‌پزشک متخصص پروتز و رئیس کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "وزارت بهداشت طرحی را ارائه کرده‌ که طبق آن دستیاران دندان‌پزشک در کنار دندان‌پزشکان، آموزش‌های بهداشت دهان را به بیماران ارائه کنند. هر چه در زمینه پیشگیری بهتر عمل کنیم، نسل آینده کمتر...

ویرایش شده: 10/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های دندان‌پزشکی؛ بسیار پایین است

دکتر محمود میران، عضو هیأت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران گفت: "تعرفه‌های دندان‌پزشکی که در حال حاضر اعمال می‌شود، بسیار پایین است، مجموعه دندان‌پزشکان سوبسید این کار را پرداخت می‌کنند، در صورتی که این سوبسید را باید بیمه‌ پرداخت کند تا مردم بتوانند با قیمت مناسب به خدمات...

ویرایش شده: 04/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
برای سال آینده، ارایه وسیع خدمات دندان‌پزشکی را در نظر داریم

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح جزییات بودجه 95 نظام سلامت گفت: یکی از اقدامات مهمی که شروع کرده‌ایم در زمینه خدمات مربوط به دندان‌پزشکی است، به این صورت که بسته بهداشتی و پیشگیری آن تا آخر سال تکمیل می‌شود و برای سال آینده ارائه وسیع خدمات دندان‌پزشکی را در نظر...

ویرایش شده: 14/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ارزش گذاری خدمات دندانی سال۹۵ انجام شد

دکتر بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه های دندان‌پزشکی گفت: در حال حاضر با کمک وزارت بهداشت و در چهارچوب قوانین شورای عالی بیمه، تعرفه ها را بررسی، کدها را مشخص و یکسان سازی کتاب ارزش گذاری سال 95 را برای تصویب و اجرا انجام دادیم. عضو شورای عالی...

ویرایش شده: 11/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آموزش بهداشت دهان؛ توسط دستیار دندان‌پزشک ارائه شود

دکتر علی تاجرنیا، دندان‌پزشک متخصص پروتز و رئیس کنگره 56 انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "وزارت بهداشت طرحی را ارائه کرده‌ که طبق آن دستیاران دندان‌پزشک در کنار دندان‌پزشکان، آموزش‌های بهداشت دهان را به بیماران ارائه کنند. هر چه در زمینه پیشگیری بهتر عمل کنیم، نسل آینده کمتر...

ویرایش شده: 10/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
بیمه خدمات دندان‌پزشکی؛ در بسیاری مناطق دنیا وجود ندارد

دکتر علی کاظمیان، دندان پزشک اجتماعی گفت: "هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران به نسبت بسیاری از کشور‌‎های غربی خیلی مناسب‌تر و ارزان‌تر است و اصولا در بسیاری از مناطق دنیا خدمات دندان‌پزشکی قابل بیمه شدن نیست." دکتر علی کاظمیان در نشست تخصصی سلامت دهان و دندان در بیمارستان...

ویرایش شده: 09/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های دندان‌پزشکی؛ بسیار پایین است

دکتر محمود میران، عضو هیأت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران گفت: "تعرفه‌های دندان‌پزشکی که در حال حاضر اعمال می‌شود، بسیار پایین است، مجموعه دندان‌پزشکان سوبسید این کار را پرداخت می‌کنند، در صورتی که این سوبسید را باید بیمه‌ پرداخت کند تا مردم بتوانند با قیمت مناسب به خدمات...

ویرایش شده: 04/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
برای سال آینده، ارایه وسیع خدمات دندان‌پزشکی را در نظر داریم

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح جزییات بودجه 95 نظام سلامت گفت: یکی از اقدامات مهمی که شروع کرده‌ایم در زمینه خدمات مربوط به دندان‌پزشکی است، به این صورت که بسته بهداشتی و پیشگیری آن تا آخر سال تکمیل می‌شود و برای سال آینده ارائه وسیع خدمات دندان‌پزشکی را در نظر...

ویرایش شده: 14/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ارزش گذاری خدمات دندانی سال۹۵ انجام شد

دکتر بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه های دندان‌پزشکی گفت: در حال حاضر با کمک وزارت بهداشت و در چهارچوب قوانین شورای عالی بیمه، تعرفه ها را بررسی، کدها را مشخص و یکسان سازی کتاب ارزش گذاری سال 95 را برای تصویب و اجرا انجام دادیم. عضو شورای عالی...

ویرایش شده: 11/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید