توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3f0/vazir-behdasht.jpg پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه برای رسیدن به اعتبارات هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه از مسیر یارانه‌ها این اعتبار محقق شود گفت: «این موضوع بدون تردید به نفع مردم خواهد بود چرا...

ویرایش شده: 05/05/2014

تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/38e/tarefeh-darman.jpg تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است امیر منصوری مشاور انتظامی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه های اعلام شده از بیماران هزینه دریافت می کنند درسال های گذشته افزایش یافته و این موضوع مهم...

ویرایش شده: 29/04/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3f0/vazir-behdasht.jpg پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه برای رسیدن به اعتبارات هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه از مسیر یارانه‌ها این اعتبار محقق شود گفت: «این موضوع بدون تردید به نفع مردم خواهد بود چرا...

ویرایش شده: 05/05/2014

تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/38e/tarefeh-darman.jpg تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است امیر منصوری مشاور انتظامی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه های اعلام شده از بیماران هزینه دریافت می کنند درسال های گذشته افزایش یافته و این موضوع مهم...

ویرایش شده: 29/04/2014

تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است

... به همراه دارد. منصوری افزود: این استان کمترین تخلفات زیرمیزی پزشکان را دارد و موارد خاص نیز رسیدگی و حکم صادر شده است. سازمان نظام پزشکی, تعرفه پرشکی, 172996 172994

ویرایش شده: 21/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیمه هم پول را می گیرد و هم پاسخگو نیست

... بهداشت تعهداتي را مي پذيريم که بتوانيم انجام دهيم و بي ترديد به گونه اي عمل خواهيم کرد که در آينده شرمنده مردم نشويم.     وزارت بهداشت, بیمه, تعرفه پرشکی, نظام سلامت, هدفمندی یارانه,

ویرایش شده: 19/02/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا انتشار اسامی پزشکان متخلف صحیح است یا خیر؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5fe/hashemzehi-morad.jpg آیا انتشار اسامی پزشکان متخلف صحیح است یا خیر؟ در حالي كه يك روز از انتشار اسامي اختصاري برخي پزشكان متخلف از تعرفه ها و قوانين مصوب در سايت يكي از رسانه هاي جمعي گذشته، دکتر مراد هاشم زهي، نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره...

ویرایش شده: 31/01/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3f0/vazir-behdasht.jpg پزشکی باید حداقل هزینه تمام شده را دریافت کند دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه برای رسیدن به اعتبارات هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه از مسیر یارانه‌ها این اعتبار محقق شود گفت: «این موضوع بدون تردید به نفع مردم خواهد بود چرا...

0  
ویرایش شده: 05/05/2014

تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/38e/tarefeh-darman.jpg تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است امیر منصوری مشاور انتظامی رییس سازمان نظام پزشکی گفت: تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه های اعلام شده از بیماران هزینه دریافت می کنند درسال های گذشته افزایش یافته و این موضوع مهم...

0  
ویرایش شده: 29/04/2014

تعداد پزشکانی که بیش از تعرفه دریافت می کنند افزایش یافته است

... به همراه دارد. منصوری افزود: این استان کمترین تخلفات زیرمیزی پزشکان را دارد و موارد خاص نیز رسیدگی و حکم صادر شده است. سازمان نظام پزشکی, تعرفه پرشکی, 172996 172994

ویرایش شده: 21/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
بیمه هم پول را می گیرد و هم پاسخگو نیست

... بهداشت تعهداتي را مي پذيريم که بتوانيم انجام دهيم و بي ترديد به گونه اي عمل خواهيم کرد که در آينده شرمنده مردم نشويم.     وزارت بهداشت, بیمه, تعرفه پرشکی, نظام سلامت, هدفمندی یارانه,

ویرایش شده: 19/02/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا انتشار اسامی پزشکان متخلف صحیح است یا خیر؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/5fe/hashemzehi-morad.jpg آیا انتشار اسامی پزشکان متخلف صحیح است یا خیر؟ در حالي كه يك روز از انتشار اسامي اختصاري برخي پزشكان متخلف از تعرفه ها و قوانين مصوب در سايت يكي از رسانه هاي جمعي گذشته، دکتر مراد هاشم زهي، نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره...

0  
ویرایش شده: 31/01/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید