توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ثبت نام کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 12th. IAO Congress Tehran Oct.1-3, 2014 فرم ثبت نام آنلاین کنگره 12 ارتودنتیست ها نهم تا یازدهم مهر 1393 گروه تا ۱ مهر از ۲ مهر تا ۸ مهر روز ۹ مهر مبلغ به هزارتومان ارقام فارسی سبز، هزینه ثبت نام از طریق ایردن را نشان می دهد ارتدنتیست عضو انجمن 300 -۲۴۰ 350 -۲۸۰ 400 -۳۲۰ ارتدنتیست غیرعضو...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 11th INTERNATIONAL CONGRESS of IRANIAN Society of Oral & Maxillofacial Surgeons Oct, 2012 - TEHRAN, IRAN فرم ثبت نام آنلاین یازهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران مهر 1391 - تهران ثبت نام غیر فعال است توجه: ثبت نام آنلاین مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار تومان به حساب...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت / ثبت نام کنگره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ثبت نام کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 12th. IAO Congress Tehran Oct.1-3, 2014 فرم ثبت نام آنلاین کنگره 12 ارتودنتیست ها نهم تا یازدهم مهر 1393 گروه تا ۱ مهر از ۲ مهر تا ۸ مهر روز ۹ مهر مبلغ به هزارتومان ارقام فارسی سبز، هزینه ثبت نام از طریق ایردن را نشان می دهد ارتدنتیست عضو انجمن 300 -۲۴۰ 350 -۲۸۰ 400 -۳۲۰ ارتدنتیست غیرعضو...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 11th INTERNATIONAL CONGRESS of IRANIAN Society of Oral & Maxillofacial Surgeons Oct, 2012 - TEHRAN, IRAN فرم ثبت نام آنلاین یازهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران مهر 1391 - تهران ثبت نام غیر فعال است توجه: ثبت نام آنلاین مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار تومان به حساب...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران

برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید به امید دیدار شما در همایش برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران

برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید به امید دیدار شما در همایش برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران

توجه : 1. با تمام کارت های عضو شبکه شتاب، می توانید از این سامانه استفاده کنید 2. برای عضویت و واریز وجه نیاز به رمز دوم می باشد که رمز دوم را می توانید از عابر بانک ها، با" درخواست رمز دوم "به دست آورید. رمز دوم بین 6 تا 12 رقم است و با رمز کارت که برای دریافت وجه از عابر بانک استفاده...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی / ثبت نام کنگره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ثبت نام کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 12th. IAO Congress Tehran Oct.1-3, 2014 فرم ثبت نام آنلاین کنگره 12 ارتودنتیست ها نهم تا یازدهم مهر 1393 گروه تا ۱ مهر از ۲ مهر تا ۸ مهر روز ۹ مهر مبلغ به هزارتومان ارقام فارسی سبز، هزینه ثبت نام از طریق ایردن را نشان می دهد ارتدنتیست عضو انجمن 300 -۲۴۰ 350 -۲۸۰ 400 -۳۲۰ ارتدنتیست غیرعضو...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران

Electronic Registration Form 11th INTERNATIONAL CONGRESS of IRANIAN Society of Oral & Maxillofacial Surgeons Oct, 2012 - TEHRAN, IRAN فرم ثبت نام آنلاین یازهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران مهر 1391 - تهران ثبت نام غیر فعال است توجه: ثبت نام آنلاین مشمول 40 درصد تخفیف می باشد. به جای 100 هزارتومان، 60 هزار تومان به حساب...

ویرایش شده: 20/06/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران

برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید به امید دیدار شما در همایش برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
ثبت نام کنگره انجمن دندان پزشکی ایران

برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید به امید دیدار شما در همایش برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی / ثبت نام کنگره
ثبت نام کنگره 52 انجمن دندان پزشکی ایران

توجه : 1. با تمام کارت های عضو شبکه شتاب، می توانید از این سامانه استفاده کنید 2. برای عضویت و واریز وجه نیاز به رمز دوم می باشد که رمز دوم را می توانید از عابر بانک ها، با" درخواست رمز دوم "به دست آورید. رمز دوم بین 6 تا 12 رقم است و با رمز کارت که برای دریافت وجه از عابر بانک استفاده...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی / ثبت نام کنگره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید