توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

... بتوانیم احراز صلاحیت کنیم. شکل برخورد با پزشک خاطی نیز مهم است و باید متفاوت باشد. پزشک جرم ندارد، چون مجرم نیست. بنابراین استفاده از کلمه جرائم پزشکی، شکل مناسبی ندارد. چرا که کوچکترین برخورد نامناسب و یا بیش از اندازه‌ای می تواند اعتبار پزشک را به ناحق برای مدتی طولانی خدشه‌دار ...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

... چهارشنبه در مراسم امضای سند تفاهمنامه بین سازمان نظام پزشکی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضائیه، اظهارداشت: رسیدگی احساسی به جرائم پزشکی، عوارض بدتری برای مردم و نظام سلامت دارد. وی با عنوان این مطلب که تشکیل پرونده برای گروه پزشکی می تواند عوارض ناگواری به دنبال داشته ...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

... بتوانیم احراز صلاحیت کنیم. شکل برخورد با پزشک خاطی نیز مهم است و باید متفاوت باشد. پزشک جرم ندارد، چون مجرم نیست. بنابراین استفاده از کلمه جرائم پزشکی، شکل مناسبی ندارد. چرا که کوچکترین برخورد نامناسب و یا بیش از اندازه‌ای می تواند اعتبار پزشک را به ناحق برای مدتی طولانی خدشه‌دار ...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

... چهارشنبه در مراسم امضای سند تفاهمنامه بین سازمان نظام پزشکی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضائیه، اظهارداشت: رسیدگی احساسی به جرائم پزشکی، عوارض بدتری برای مردم و نظام سلامت دارد. وی با عنوان این مطلب که تشکیل پرونده برای گروه پزشکی می تواند عوارض ناگواری به دنبال داشته ...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ناراحت کننده بود که پزشکی با ۱۰درصد قصور، یک سال حبس بگیرد

دکتر مرضیه وحیددستجردی گفت: این بسیار موضوع ناراحت کننده ای بود که پزشکی با 10 درصد قصور که در آن 10 درصد نیز جای صحبت بود، باید یکسال حبس تعزیری بگیرد. از همین رو اواخر سال گذشته در حضور آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را مطرح کردم و تاکید شد که این امر موجب می شود پزشکان از کارهای...

ویرایش شده: 10/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است

 دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب که هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است، اظهار داشت: در این قانون، مجازات تکمیلی به آن اضافه شده و برای اولین بار در سیستم قضائی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی به صورت مفاد قانونی در آمده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 09/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
وزیر بهداشت بابت جایگزینی حبس پزشکان، از رییس قوه قضاییه تشکر کرد

... عرصه پزشکی و به‌ویژه فعالیت‌های تشخیصی و درمانی ظهور و بروزی بیشتر دارد. صدور بخشنامه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در رسیدگی به جرائم پزشکی از سوی جنابعالی، همزمان با نخستین روز اجرای طرح تحول نظام سلامت، روحی تازه در جامعه پزشکی کشور دمید و بارقه امیدی شد در دل و جان ...

ویرایش شده: 06/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بسیاری از قصورات پزشکی در معاینه اولیه قابل پیشگیری است

... بتوانیم احراز صلاحیت کنیم. شکل برخورد با پزشک خاطی نیز مهم است و باید متفاوت باشد. پزشک جرم ندارد، چون مجرم نیست. بنابراین استفاده از کلمه جرائم پزشکی، شکل مناسبی ندارد. چرا که کوچکترین برخورد نامناسب و یا بیش از اندازه‌ای می تواند اعتبار پزشک را به ناحق برای مدتی طولانی خدشه‌دار ...

ویرایش شده: 12/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

... چهارشنبه در مراسم امضای سند تفاهمنامه بین سازمان نظام پزشکی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضائیه، اظهارداشت: رسیدگی احساسی به جرائم پزشکی، عوارض بدتری برای مردم و نظام سلامت دارد. وی با عنوان این مطلب که تشکیل پرونده برای گروه پزشکی می تواند عوارض ناگواری به دنبال داشته ...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
ناراحت کننده بود که پزشکی با ۱۰درصد قصور، یک سال حبس بگیرد

دکتر مرضیه وحیددستجردی گفت: این بسیار موضوع ناراحت کننده ای بود که پزشکی با 10 درصد قصور که در آن 10 درصد نیز جای صحبت بود، باید یکسال حبس تعزیری بگیرد. از همین رو اواخر سال گذشته در حضور آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را مطرح کردم و تاکید شد که این امر موجب می شود پزشکان از کارهای...

ویرایش شده: 10/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است

 دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب که هدف قانون جدید مجازات اسلامی، حبس زدایی است، اظهار داشت: در این قانون، مجازات تکمیلی به آن اضافه شده و برای اولین بار در سیستم قضائی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی به صورت مفاد قانونی در آمده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 09/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
وزیر بهداشت بابت جایگزینی حبس پزشکان، از رییس قوه قضاییه تشکر کرد

... عرصه پزشکی و به‌ویژه فعالیت‌های تشخیصی و درمانی ظهور و بروزی بیشتر دارد. صدور بخشنامه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در رسیدگی به جرائم پزشکی از سوی جنابعالی، همزمان با نخستین روز اجرای طرح تحول نظام سلامت، روحی تازه در جامعه پزشکی کشور دمید و بارقه امیدی شد در دل و جان ...

ویرایش شده: 06/05/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید