توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/e43/jarahi.jpg مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود (/khabar/180161/) دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها...

ویرایش شده: 11/02/2016

مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها را دستکاری می‌کنند. آنها به راحتی به مردم دروغ می‌گویند و خود را متخصص معرفی می‌کنند. طبق قانون...

ویرایش شده: 09/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ‌ترومبوامبولیسم وریدی در بیماران جراحی فک و صورت - دکتر میترا میرمحمدی

... بیمارستان‌ها جای‌گزین شده است. آنژیوگرافی ریوی بهترین شیوه برای تشخیص PE است. مطالعات دیگر توسط MRI،CT Scan و تست ELISA انجام می‌شود. ترومبوامبولیسم در جراحی فک و صورت: درعرصه جراحی فک و صورت اغلب با عمل‌‌های جراحی بزرگ مانند بازسازی فک و صورت و ‌تراما‌های عضلانی ـ اسکلتال بزرگ مواجه ...

ویرایش شده: 10/01/2015
مسیر: ایردن / آموزش
مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/e43/jarahi.jpg مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود (/khabar/180161/) دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها...

ویرایش شده: 11/02/2016

مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها را دستکاری می‌کنند. آنها به راحتی به مردم دروغ می‌گویند و خود را متخصص معرفی می‌کنند. طبق قانون...

ویرایش شده: 09/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
صورت كامل یک آتش‌نشان با جراحی پیوند بازسازی شد

گروهی از پزشکان در مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، طی یک عمل پیچیده جراحی، کل صورت «پاتریک هاردیسون» 41 ساله که یک آتش‌نشان بوده و حین انجام وظیفه در سال 2001 دچار حادثه سوختگی عمیق شده بود را با پیوند، بازسازی کردند. گروهی از پزشکان در مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، طی...

ویرایش شده: 11/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
اهمیت تشخیص افتراقی بین میکروزومی همی فیشیال حقیقی و میکروزومی همی فیشیال کاذب در پروگنوز درازمدت پس از جراحی - دکتر میترا میرمحمدی

... ارتوپدیک و یا جراحی غیر مؤثر به آنانی که مشکلات جنینی روشنی دارند باید آن گروه از بیماران را از موارد حقیقی HFM تشخیص داد. آسیب شناسی دهان جراحی فک و صورت Postgraduate مقاله علمی دندانپزشکی, جراحی فک رو صورت، کوچکی صورت 1391

ویرایش شده: 10/01/2015
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ‌ترومبوامبولیسم وریدی در بیماران جراحی فک و صورت - دکتر میترا میرمحمدی

... بیمارستان‌ها جای‌گزین شده است. آنژیوگرافی ریوی بهترین شیوه برای تشخیص PE است. مطالعات دیگر توسط MRI،CT Scan و تست ELISA انجام می‌شود. ترومبوامبولیسم در جراحی فک و صورت: درعرصه جراحی فک و صورت اغلب با عمل‌‌های جراحی بزرگ مانند بازسازی فک و صورت و ‌تراما‌های عضلانی ـ اسکلتال بزرگ مواجه ...

ویرایش شده: 10/01/2015
مسیر: ایردن / آموزش
مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/e43/jarahi.jpg مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود (/khabar/180161/) دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها...

0  
ویرایش شده: 11/02/2016

مدرک جراحی فک و دهان؛ نباید به دندان‌پزشکان داده شود

دکتر سید مهدی موسوی‌زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «افرادی با سوءاستفاده از نفوذ خود در لایه‌های فوقانی وزارت بهداشت، کوریکلوم‌ها را دستکاری می‌کنند. آنها به راحتی به مردم دروغ می‌گویند و خود را متخصص معرفی می‌کنند. طبق قانون...

ویرایش شده: 09/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
صورت كامل یک آتش‌نشان با جراحی پیوند بازسازی شد

گروهی از پزشکان در مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، طی یک عمل پیچیده جراحی، کل صورت «پاتریک هاردیسون» 41 ساله که یک آتش‌نشان بوده و حین انجام وظیفه در سال 2001 دچار حادثه سوختگی عمیق شده بود را با پیوند، بازسازی کردند. گروهی از پزشکان در مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، طی...

ویرایش شده: 11/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
اهمیت تشخیص افتراقی بین میکروزومی همی فیشیال حقیقی و میکروزومی همی فیشیال کاذب در پروگنوز درازمدت پس از جراحی - دکتر میترا میرمحمدی

... ارتوپدیک و یا جراحی غیر مؤثر به آنانی که مشکلات جنینی روشنی دارند باید آن گروه از بیماران را از موارد حقیقی HFM تشخیص داد. آسیب شناسی دهان جراحی فک و صورت Postgraduate مقاله علمی دندانپزشکی, جراحی فک رو صورت، کوچکی صورت 1391

ویرایش شده: 10/01/2015
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید