توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بیش از گذشته، جوان‌ترها خواستار درمان‌های زیبایی هستند

نتایج نظرخواهی سالانه جامعه جراحی پلاستیک و ترمیمی صورت آمریکا (AAFPRS) نشان می‌دهد که جراحی پلاستیک دیگر عمدتاً برای مقابله با نشانه‌های پیری به کار نمی‌رود، به طوری که ...

ویرایش شده: 19/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
حادثه | جراحی خط لبخند، بیست سال عمر و میلیون ها پول را نابود کرد

... بود تا با این کارش به همه ثابت کند که آدم ها صورت شان نیستند و حقیقت وجودشان از صورت هایی که دارند، بسیار زیباتر است. زنی که صورتش را بارها جراحی پلاستیک کرد از یک خط خنده ساده شروع شد و تزریق اشتباه یک دکتر زیبایی، بیست سال از بهترین سال های عمرش را گرفت: تلاش بی وقفه برای بهتر شدن ...

ویرایش شده: 26/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 37 سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی | اردیبهشت 1392

سی و هفتمین کنگره سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی 14 تا 17 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 23/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
بیش از گذشته، جوان‌ترها خواستار درمان‌های زیبایی هستند

نتایج نظرخواهی سالانه جامعه جراحی پلاستیک و ترمیمی صورت آمریکا (AAFPRS) نشان می‌دهد که جراحی پلاستیک دیگر عمدتاً برای مقابله با نشانه‌های پیری به کار نمی‌رود، به طوری که ...

ویرایش شده: 19/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
حادثه | جراحی خط لبخند، بیست سال عمر و میلیون ها پول را نابود کرد

... بود تا با این کارش به همه ثابت کند که آدم ها صورت شان نیستند و حقیقت وجودشان از صورت هایی که دارند، بسیار زیباتر است. زنی که صورتش را بارها جراحی پلاستیک کرد از یک خط خنده ساده شروع شد و تزریق اشتباه یک دکتر زیبایی، بیست سال از بهترین سال های عمرش را گرفت: تلاش بی وقفه برای بهتر شدن ...

ویرایش شده: 26/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
امریکا | مهمانی غیررسمی دندان پزشک برای تبلیغ درمان بوتوکس

... اطلاعات کافی در مورد آن، در حال اجراست. در جشن ها و برنامه های تلویزیونی یک تصویر اغراق آمیز و پراکنده از این درمان ارائه می شود و به طور معمول با جراحی پلاستیک مرتبط است اما در واقع یک دندان پزشک زیبایی در زمینه تزریق صورتی برای درمان شل کردن عضلات و حذف چروک ها بیشتر مرتبط است. با تزریق ...

ویرایش شده: 16/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
مشارکت دو ایرانی در برگزاری کارگاه آموزشی شکاف لب و کام در سلیمانیه عراق

نگارنده: irden. /upload/iblock/519/shekafekam.jpg مشارکت دو ایرانی در برگزاری کارگاه آموزشی شکاف لب و کام در سلیمانیه عراق خانم فاطمه درخشنده کارشناس ارشد و خانم ندا طهماسبی فرد کارشناس گفتار درمانی در سمینار 5 روزه درمان و جراحی شکاف کام و لب که در سلیمانیه عراق برگزار شد حضور فعال داشتند.

ویرایش شده: 28/12/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 37 سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی | اردیبهشت 1392

سی و هفتمین کنگره سالانه جراحی پلاستیک و زیبایی 14 تا 17 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 23/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
بیش از گذشته، جوان‌ترها خواستار درمان‌های زیبایی هستند

نتایج نظرخواهی سالانه جامعه جراحی پلاستیک و ترمیمی صورت آمریکا (AAFPRS) نشان می‌دهد که جراحی پلاستیک دیگر عمدتاً برای مقابله با نشانه‌های پیری به کار نمی‌رود، به طوری که ...

ویرایش شده: 19/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
حادثه | جراحی خط لبخند، بیست سال عمر و میلیون ها پول را نابود کرد

... بود تا با این کارش به همه ثابت کند که آدم ها صورت شان نیستند و حقیقت وجودشان از صورت هایی که دارند، بسیار زیباتر است. زنی که صورتش را بارها جراحی پلاستیک کرد از یک خط خنده ساده شروع شد و تزریق اشتباه یک دکتر زیبایی، بیست سال از بهترین سال های عمرش را گرفت: تلاش بی وقفه برای بهتر شدن ...

ویرایش شده: 26/09/2013
مسیر: ایردن / خبر
امریکا | مهمانی غیررسمی دندان پزشک برای تبلیغ درمان بوتوکس

... اطلاعات کافی در مورد آن، در حال اجراست. در جشن ها و برنامه های تلویزیونی یک تصویر اغراق آمیز و پراکنده از این درمان ارائه می شود و به طور معمول با جراحی پلاستیک مرتبط است اما در واقع یک دندان پزشک زیبایی در زمینه تزریق صورتی برای درمان شل کردن عضلات و حذف چروک ها بیشتر مرتبط است. با تزریق ...

ویرایش شده: 16/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
مشارکت دو ایرانی در برگزاری کارگاه آموزشی شکاف لب و کام در سلیمانیه عراق

نگارنده: irden. /upload/iblock/519/shekafekam.jpg مشارکت دو ایرانی در برگزاری کارگاه آموزشی شکاف لب و کام در سلیمانیه عراق خانم فاطمه درخشنده کارشناس ارشد و خانم ندا طهماسبی فرد کارشناس گفتار درمانی در سمینار 5 روزه درمان و جراحی شکاف کام و لب که در سلیمانیه عراق برگزار شد حضور فعال داشتند.

0  
ویرایش شده: 28/12/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید