توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تمام فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در همه حوزه‌ها قابل دفاع است

ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز گفت: جهاد دانشگاهی در برخی حوزه‌های علمی کارهای ماندگار و بی‌نظیری انجام داده است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این نهاد انقلابی در فعالیت‌های ...

ویرایش شده: 05/08/2014
مسیر: ایردن / خبر
اولین همایش ملی میان وعده های غذایی | اردیبهشت 1393

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی 10 و 11 اردیبهشت 1393 به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد در مشهد برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تمام فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در همه حوزه‌ها قابل دفاع است

ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز گفت: جهاد دانشگاهی در برخی حوزه‌های علمی کارهای ماندگار و بی‌نظیری انجام داده است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این نهاد انقلابی در فعالیت‌های ...

ویرایش شده: 05/08/2014
مسیر: ایردن / خبر
جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/d4a/rahmani-majid-jahaddaneshgahi.jpg جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد مدیر آموزش های تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به ...

ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد

مدیر آموزش های تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به توافقنامه انجام شده فی مابین جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، انجمن دندانپزشکی ایران و IAO (نماینده ...

ویرایش شده: 24/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
اولین همایش ملی میان وعده های غذایی | اردیبهشت 1393

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی 10 و 11 اردیبهشت 1393 به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد در مشهد برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران بدون آزمون ورودی مسترشیپ ایمپلنت می دهد

دکتر مجید رحمانی دندان پزشک، مدیر سابق آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی، به عنوان مدیر اجرایی دوره های آزاد تخصصی دانشکده دندان پزشکی تهران، دوره مسترشیپ ایمپلنت را برگزار می کند. دکتر اکبر فاضل ...

ویرایش شده: 22/01/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تمام فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در همه حوزه‌ها قابل دفاع است

ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز گفت: جهاد دانشگاهی در برخی حوزه‌های علمی کارهای ماندگار و بی‌نظیری انجام داده است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این نهاد انقلابی در فعالیت‌های ...

ویرایش شده: 05/08/2014
مسیر: ایردن / خبر
جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/d4a/rahmani-majid-jahaddaneshgahi.jpg جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد مدیر آموزش های تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به ...

0  
ویرایش شده: 27/08/2012
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums
جهاد دانشگاهی با تایید انجمن دندان پزشکی فلوشیپ ایمپلنت می دهد

مدیر آموزش های تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اشاره به توافقنامه انجام شده فی مابین جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، انجمن دندانپزشکی ایران و IAO (نماینده ...

ویرایش شده: 24/08/2012
مسیر: ایردن / خبر
اولین همایش ملی میان وعده های غذایی | اردیبهشت 1393

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی 10 و 11 اردیبهشت 1393 به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد در مشهد برگزار می شود.

ویرایش شده: 20/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران بدون آزمون ورودی مسترشیپ ایمپلنت می دهد

دکتر مجید رحمانی دندان پزشک، مدیر سابق آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی، به عنوان مدیر اجرایی دوره های آزاد تخصصی دانشکده دندان پزشکی تهران، دوره مسترشیپ ایمپلنت را برگزار می کند. دکتر اکبر فاضل ...

ویرایش شده: 22/01/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید