توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

ویرایش شده: 27/08/2017

مشاوره دندان پزشکی، حقوق، طراحی داخلی

توجه: برای مشاوره با یک دندان‌پزشک، فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از این که سوال خود را مطرح کنید و فرم را ارسال بفرمایید، از طرف ایردن با ایمیلی که دارید با شما مکاتبه خواهد شد.

ویرایش شده: 05/02/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   مشاوره دندان پزشکی، حقوق، طراحی داخلی

توجه: برای مشاوره با یک دندان‌پزشک، فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از این که سوال خود را مطرح کنید و فرم را ارسال بفرمایید، از طرف ایردن با ایمیلی که دارید با شما مکاتبه خواهد شد.

ویرایش شده: 05/02/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم / دندان پزشکی و مردم
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

ویرایش شده: 27/08/2017

احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو

آپارتمان ها به دو بخش اختصاصی و اشتراکی قابل تفکیک اند و هر یک از این قسمت ها دارای آثار حقوقی ویژه ای هستند. الف. قسمت های اختصاصی به طور کلی ساختمان از قسمت های مختلفی تشکیل می شود، هر یک از این قسمت ها دارای جلوه های متفاوتی ...

ویرایش شده: 15/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

الف. ارکان اداره ساختمان منظور از اداره ساختمان، کلیه اقداماتی است که انجام تعهدات و استیفای حقوق آن را میسر می سازد. اداره هر ساختمان، بر عهده دو رکن اصلی است: رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) و رکن اداره کننده (هیأت مدیره). مجمع عمومی مالکان ...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمدعلی افتخاری

مدیریت: سازمانی | حقوق: کارشناس از دندان پزشکان پیشکسوت ایران است که برای اعتلای دندان پزشکی ایران تلاش بسیاری انجام داده است. ایشان در سال 1321 وارد رشته دندان ...

ویرایش شده: 08/06/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مشاوره دندان پزشکی، حقوق، طراحی داخلی

توجه: برای مشاوره با یک دندان‌پزشک، فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از این که سوال خود را مطرح کنید و فرم را ارسال بفرمایید، از طرف ایردن با ایمیلی که دارید با شما مکاتبه خواهد شد.

ویرایش شده: 05/02/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم / دندان پزشکی و مردم
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/743/financial.jpg مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60990/)

0  
ویرایش شده: 27/08/2017

احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو

آپارتمان ها به دو بخش اختصاصی و اشتراکی قابل تفکیک اند و هر یک از این قسمت ها دارای آثار حقوقی ویژه ای هستند. الف. قسمت های اختصاصی به طور کلی ساختمان از قسمت های مختلفی تشکیل می شود، هر یک از این قسمت ها دارای جلوه های متفاوتی ...

ویرایش شده: 15/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو

الف. ارکان اداره ساختمان منظور از اداره ساختمان، کلیه اقداماتی است که انجام تعهدات و استیفای حقوق آن را میسر می سازد. اداره هر ساختمان، بر عهده دو رکن اصلی است: رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) و رکن اداره کننده (هیأت مدیره). مجمع عمومی مالکان ...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمدعلی افتخاری

مدیریت: سازمانی | حقوق: کارشناس از دندان پزشکان پیشکسوت ایران است که برای اعتلای دندان پزشکی ایران تلاش بسیاری انجام داده است. ایشان در سال 1321 وارد رشته دندان ...

ویرایش شده: 08/06/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندان‌پزشک و همکار

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید