توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

ویرایش شده: 15/06/2017

تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو

ب. تعاریف و مفاهیم  پیش از بیان مسائل حقوقی آپارتمان ها لازم است در ابتدا به تعریف برخی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن پرداخت، چرا که آشنایی با تعابیر قانونی زمینه ارائه تحلیل بهتر از مسائل حقوقی را فراهم می کند. بند اول. آپارتمان برای...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

ویرایش شده: 15/06/2017

تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو

ب. تعاریف و مفاهیم  پیش از بیان مسائل حقوقی آپارتمان ها لازم است در ابتدا به تعریف برخی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن پرداخت، چرا که آشنایی با تعابیر قانونی زمینه ارائه تحلیل بهتر از مسائل حقوقی را فراهم می کند. بند اول. آپارتمان برای...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

الف. نظرات حقوقی آیا با توجه به قانون تملک آپارتمان ها،‌مالک آپارتمان می تواند آپارتمان اختصاصی خود را به کسی و انباری یا پارکینگ مربوط به آن را به شخصی دیگر به طور جداگانه بفروشد یا خیر؟ و در صورت ممنوعیت چنانچه این معاملات صورت گرفته باشد راه چاره چیست؟ در تاریخ 6 اسفند 1366 راجع...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو

فصل اول تاریخچه و تعاریف الف.تاریخچه 1- تاریخچه آپارتمان 1 : در گذشته عمدتا به ساختمان های مجلل و چند طبقه آپارتمان اطلاق می گردید. از آنجا که این قبیل خانه ها متعلق به شخص واحدی بود و عملا به صورتی که در قانون تملک آپارتمان ها تصریح شده وجود خارجی نداشت، در نتیجه نیازی به وضع قانون...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو

امروزه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی متداول ترین روش برای تأمین نیاز انسان به مسکن است به نحوی که رواج آن تحولاتی را در عرصه حقوق ایجاد نموده، اما این تحولات وپیامدها به ندرت مورد مطالعه حقوق دانان قرار گرفته است. مقدمه با توسعه شهرها و رشد آپارتمان نشینی و ضرورت تنظیم روابط...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

نگارنده: مهندس صابره السادات (نگار) | Sabereh نبوی | Nabavi. /upload/iblock/160/law.jpg نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو (/amoozesh/nd/60992/)

0  
ویرایش شده: 15/06/2017

تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو

ب. تعاریف و مفاهیم  پیش از بیان مسائل حقوقی آپارتمان ها لازم است در ابتدا به تعریف برخی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن پرداخت، چرا که آشنایی با تعابیر قانونی زمینه ارائه تحلیل بهتر از مسائل حقوقی را فراهم می کند. بند اول. آپارتمان برای...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

الف. نظرات حقوقی آیا با توجه به قانون تملک آپارتمان ها،‌مالک آپارتمان می تواند آپارتمان اختصاصی خود را به کسی و انباری یا پارکینگ مربوط به آن را به شخصی دیگر به طور جداگانه بفروشد یا خیر؟ و در صورت ممنوعیت چنانچه این معاملات صورت گرفته باشد راه چاره چیست؟ در تاریخ 6 اسفند 1366 راجع...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو

فصل اول تاریخچه و تعاریف الف.تاریخچه 1- تاریخچه آپارتمان 1 : در گذشته عمدتا به ساختمان های مجلل و چند طبقه آپارتمان اطلاق می گردید. از آنجا که این قبیل خانه ها متعلق به شخص واحدی بود و عملا به صورتی که در قانون تملک آپارتمان ها تصریح شده وجود خارجی نداشت، در نتیجه نیازی به وضع قانون...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو

امروزه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی متداول ترین روش برای تأمین نیاز انسان به مسکن است به نحوی که رواج آن تحولاتی را در عرصه حقوق ایجاد نموده، اما این تحولات وپیامدها به ندرت مورد مطالعه حقوق دانان قرار گرفته است. مقدمه با توسعه شهرها و رشد آپارتمان نشینی و ضرورت تنظیم روابط...

ویرایش شده: 25/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید