توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی

درمانگر، چه زماني كه مي خواهد مطبي را افتتاح كند و چه وقتي كه بر اساس قراردادي معين مي خواهد در يك درمانگاه كار كند و يا دستياري استخدام كند و یا مسؤول فنی کلینیکی شود، بايد بداند كه سرنوشت كاري اش با ضوابط و مقرراتي گره خورده است و چه بخواهد و چه نخواهد ملزم به رعايت آن است و جهل...

ویرایش شده: 18/06/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   قانون و حقوق دندان پزشکی

برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

ویرایش شده: 23/03/2015
مسیر: ایردن / آموزش
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی

درمانگر، چه زماني كه مي خواهد مطبي را افتتاح كند و چه وقتي كه بر اساس قراردادي معين مي خواهد در يك درمانگاه كار كند و يا دستياري استخدام كند و یا مسؤول فنی کلینیکی شود، بايد بداند كه سرنوشت كاري اش با ضوابط و مقرراتي گره خورده است و چه بخواهد و چه نخواهد ملزم به رعايت آن است و جهل...

ویرایش شده: 18/06/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
عدالت مالیاتی

جلسه ای تحت عنوان «کمیته حقوقی» در انجمن دندان پزشکی ایران، در تیرماه 1389 موضوع مالیات را به بحث گذاشتند. افراد حاضر در این جلسه عبارت بودند از: خانم نادیا نظامی، دکتر ذبیح الله واحدی، دکتر حمیدرضا دانش پرور، دکتر محمدرضا طاهریان، دکتر سیدمحمود میران، دکتر رفیع کافیه و دکتر...

ویرایش شده: 16/04/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نشریه دندان پزشکی | خرداد 1390

شما این ایمیل را به خاطر اشتراک در ماهنامه ایردن دریافت کردید. آیا ظاهر ماهنامه به هم ریخته است؟ لطفا نسخه آنلاین را مشاهده نمایید. مایل به دریافت این ماهنامه نیستید؟ درخواست قطع اشتراک دهید. You received this email because you signed up for irden newsletter . Does everything look mixed up? View the online version . Annoyed? Unsubscribe...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   قانون و حقوق دندان پزشکی

برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

ویرایش شده: 23/03/2015
مسیر: ایردن / آموزش
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب نظران بسیار این کار را انجام داده یا خواهند داد. اما فارغ از بررسی تاریخی، آماری، اداری، مالی،...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی

درمانگر، چه زماني كه مي خواهد مطبي را افتتاح كند و چه وقتي كه بر اساس قراردادي معين مي خواهد در يك درمانگاه كار كند و يا دستياري استخدام كند و یا مسؤول فنی کلینیکی شود، بايد بداند كه سرنوشت كاري اش با ضوابط و مقرراتي گره خورده است و چه بخواهد و چه نخواهد ملزم به رعايت آن است و جهل...

ویرایش شده: 18/06/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
عدالت مالیاتی

جلسه ای تحت عنوان «کمیته حقوقی» در انجمن دندان پزشکی ایران، در تیرماه 1389 موضوع مالیات را به بحث گذاشتند. افراد حاضر در این جلسه عبارت بودند از: خانم نادیا نظامی، دکتر ذبیح الله واحدی، دکتر حمیدرضا دانش پرور، دکتر محمدرضا طاهریان، دکتر سیدمحمود میران، دکتر رفیع کافیه و دکتر...

ویرایش شده: 16/04/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نشریه دندان پزشکی | خرداد 1390

شما این ایمیل را به خاطر اشتراک در ماهنامه ایردن دریافت کردید. آیا ظاهر ماهنامه به هم ریخته است؟ لطفا نسخه آنلاین را مشاهده نمایید. مایل به دریافت این ماهنامه نیستید؟ درخواست قطع اشتراک دهید. You received this email because you signed up for irden newsletter . Does everything look mixed up? View the online version . Annoyed? Unsubscribe...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید