توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   رسانه دندان پزشکی ایردن

اخبار دندان پزشکی نقل خبرهای علمی، صنفی و جهانی در حوزه دندان پزشکی  ماه نامه های ایردن خبرنامه های الکترونیک ماهانه دندان پزشکی ایرانیان توسط ایردن   نشریات دندان پزشکی   معرفی نشریاتی که در حوزه دندان پزشکی فعالیت دارند نظرسنجی ...

ویرایش شده: 22/11/2014
مسیر: ایردن / درباره / رسانه
خبرنامه کنگره 4 انجمن دندان پزشکی شعبه فارس | آبان 91 شیراز

کنگره 4 انجمن دندان پزشکی ایران | شعبه فارس 10-12 آبان 1391 هتل هما شیراز 4th Nationd congress of Iranian Dental Association Fars Division   Contemporary Dentistry in challenging With Facts, Fiction and Fantasy باورها و پندارها در دندان پزشکی Facts, Fiction and Fantasy in Dentistry بار ديگر حضور پر شكوه همكاران از سراسر كشور در كنگره هاي قبلي انجمن دندانپزشكي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خبرنامه کنگره 4 انجمن دندان پزشکی شعبه فارس | آبان 91 شیراز

کنگره 4 انجمن دندان پزشکی ایران | شعبه فارس 10-12 آبان 1391 هتل هما شیراز 4th Nationd congress of Iranian Dental Association Fars Division   Contemporary Dentistry in challenging With Facts, Fiction and Fantasy باورها و پندارها در دندان پزشکی Facts, Fiction and Fantasy in Dentistry بار ديگر حضور پر شكوه همكاران از سراسر كشور در كنگره هاي قبلي انجمن دندانپزشكي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
خبرنامه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران | نشریه

اولین شماره خبرنامه انجمن دهان، فک و صورت ایران در خرداد 1390 منتشر شد. خبرنامه انجمن دندان پزشکی ایران به نقل از دکتر آیرج کی پور این خبرنامه را این گونه ...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات
اولین خبرنامه انجمن جراحان فک و صورت ایران منتشر شد

اولین شماره خبرنامه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران منتشر شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- اولین شماره خبرنامه انجمن دهان، فک و صورت ایران ...

ویرایش شده: 20/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
رسانه دندان پزشکی ایردن

اخبار دندان پزشکی نقل خبرهای علمی، صنفی و جهانی در حوزه دندان پزشکی  ماه نامه های ایردن خبرنامه های الکترونیک ماهانه دندان پزشکی ایرانیان توسط ایردن   نشریات دندان پزشکی   معرفی نشریاتی که در حوزه دندان پزشکی فعالیت دارند نظرسنجی ...

ویرایش شده: 22/11/2014
مسیر: ایردن / درباره / رسانه

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خبرنامه کنگره 4 انجمن دندان پزشکی شعبه فارس | آبان 91 شیراز

کنگره 4 انجمن دندان پزشکی ایران | شعبه فارس 10-12 آبان 1391 هتل هما شیراز 4th Nationd congress of Iranian Dental Association Fars Division   Contemporary Dentistry in challenging With Facts, Fiction and Fantasy باورها و پندارها در دندان پزشکی Facts, Fiction and Fantasy in Dentistry بار ديگر حضور پر شكوه همكاران از سراسر كشور در كنگره هاي قبلي انجمن دندانپزشكي...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
اولین خبرنامه انجمن جراحان فک و صورت ایران منتشر شد

اولین شماره خبرنامه انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران منتشر شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- اولین شماره خبرنامه انجمن دهان، فک و صورت ایران ...

ویرایش شده: 20/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
رسانه دندان پزشکی ایردن

اخبار دندان پزشکی نقل خبرهای علمی، صنفی و جهانی در حوزه دندان پزشکی  ماه نامه های ایردن خبرنامه های الکترونیک ماهانه دندان پزشکی ایرانیان توسط ایردن   نشریات دندان پزشکی   معرفی نشریاتی که در حوزه دندان پزشکی فعالیت دارند نظرسنجی ...

ویرایش شده: 22/11/2014
مسیر: ایردن / درباره / رسانه

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید