توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های فایبر اخبار ایردن مدیریت تغییر نگارش مقالات علمی شبکه سازی اجتماعی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریات دندان پزشکی

از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید . * [email protected]

ویرایش شده: 08/04/2017
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های فایبر اخبار ایردن مدیریت تغییر نگارش مقالات علمی شبکه سازی اجتماعی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریات دندان پزشکی

از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید . * [email protected]

ویرایش شده: 08/04/2017
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات
سفر به دیار بنفشه های جاویدان - بهار ۱۳۹۱

عکس از گیتی شهیدی - تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ - سان دیگو نیست این کار زبان کار دل است سفر بیست وهفت روزه به سرزمین بنفشه های جاودان نهم اردیبهشت تا سوم خرداد ۱۳۹۱ سفرنامه، سندوزی، امیر اسماعیل، 1307 ایردن، پایگاه دندان پزشکی بهار 1391 28April to 23May 2012 برای دیدن فهرست مطالب لطفن اینجا کلیک کنید...

ویرایش شده: 26/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
نشریه دندان پزشکی | آبان ۱۳۹٢

پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۴ ، آبان ۱۳۹٢ . November 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست اخبار ایردن پرینت سه بعدی چهره چند پرونده حقوقی کنترل کیفیت آموزش پوسیدگی دندان کودک آموزش آنلاین ترومبوآمبولیسم وریدی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه ها تریبون...

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | زمستان ۱۳۹٢

پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۶ ، زمستان ۱۳۹٢ . Winter 2014 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه ها تریبون آزاد دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آلبوم عکس همایش ها دانشکده های دندان پزشکی انجمن های دندان پزشکی نشریات دندان پزشکی کتاب...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های فایبر اخبار ایردن مدیریت تغییر نگارش مقالات علمی شبکه سازی اجتماعی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریات دندان پزشکی

از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید . * [email protected]

ویرایش شده: 08/04/2017
مسیر: ایردن / حرفه ای / نشریات
سفر به دیار بنفشه های جاویدان - بهار ۱۳۹۱

عکس از گیتی شهیدی - تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ - سان دیگو نیست این کار زبان کار دل است سفر بیست وهفت روزه به سرزمین بنفشه های جاودان نهم اردیبهشت تا سوم خرداد ۱۳۹۱ سفرنامه، سندوزی، امیر اسماعیل، 1307 ایردن، پایگاه دندان پزشکی بهار 1391 28April to 23May 2012 برای دیدن فهرست مطالب لطفن اینجا کلیک کنید...

ویرایش شده: 26/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
نشریه دندان پزشکی | آبان ۱۳۹٢

پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۴ ، آبان ۱۳۹٢ . November 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست اخبار ایردن پرینت سه بعدی چهره چند پرونده حقوقی کنترل کیفیت آموزش پوسیدگی دندان کودک آموزش آنلاین ترومبوآمبولیسم وریدی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه ها تریبون...

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | زمستان ۱۳۹٢

پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۶ ، زمستان ۱۳۹٢ . Winter 2014 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه ها تریبون آزاد دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آلبوم عکس همایش ها دانشکده های دندان پزشکی انجمن های دندان پزشکی نشریات دندان پزشکی کتاب...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید