توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ساکنین غیررسمی شهر‌ها؛ ۹۵درصد پوشش سلامت دارند

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح و بهره برداری از دو هزار و ۸۷۵ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت گفت: در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که حدود ۱۱میلیون نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است. صبح امروز با...

ویرایش شده: 30/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به حاشیه نشینان شهرها خدمات رایگان بهداشتی درمانی ارایه می شود

دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان در حاشیه بازدید از سه پایگاه سلامت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: با ایجاد پایگاه‌های سلامت در حاشیه شهرها به حاشیه نشینان خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارایه خواهدشد. معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ساکنین غیررسمی شهر‌ها؛ ۹۵درصد پوشش سلامت دارند

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح و بهره برداری از دو هزار و ۸۷۵ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت گفت: در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که حدود ۱۱میلیون نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است. صبح امروز با...

ویرایش شده: 30/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به حاشیه نشینان شهرها خدمات رایگان بهداشتی درمانی ارایه می شود

دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان در حاشیه بازدید از سه پایگاه سلامت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: با ایجاد پایگاه‌های سلامت در حاشیه شهرها به حاشیه نشینان خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارایه خواهدشد. معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1392

نهمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 4 تا 6 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 21/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
خدمات جدید برای رانندگان، كارگران، دندانسازان، دندانپزشكان و پرستاران

رييس اداره خدمات بهداشت حرفه اي و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: شش گروه شغلي در سال جاري، زير پوشش خدمات بهداشت حرفه اي قرار مي گيرد. رضا عزتيان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه ای گفت: رانندگان، شاغلان لابراتورهاي دندانسازي، دندانپزشكان، پرستاران، شاغلان بيمارستاني...

ویرایش شده: 09/04/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ساکنین غیررسمی شهر‌ها؛ ۹۵درصد پوشش سلامت دارند

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح و بهره برداری از دو هزار و ۸۷۵ پایگاه و مرکز جامع خدمات سلامت گفت: در حال حاضر بسته های خدمتی برای حاشیه نشینان که حدود ۱۱میلیون نفر هستند و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت که ۵ میلیون نفر هستند به پوشش بیش از ۹۵ درصدی در کشور رسیده است. صبح امروز با...

ویرایش شده: 30/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
به حاشیه نشینان شهرها خدمات رایگان بهداشتی درمانی ارایه می شود

دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان در حاشیه بازدید از سه پایگاه سلامت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: با ایجاد پایگاه‌های سلامت در حاشیه شهرها به حاشیه نشینان خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارایه خواهدشد. معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر به زاهدان...

ویرایش شده: 27/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1392

نهمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 4 تا 6 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 21/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
خدمات جدید برای رانندگان، كارگران، دندانسازان، دندانپزشكان و پرستاران

رييس اداره خدمات بهداشت حرفه اي و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: شش گروه شغلي در سال جاري، زير پوشش خدمات بهداشت حرفه اي قرار مي گيرد. رضا عزتيان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه ای گفت: رانندگان، شاغلان لابراتورهاي دندانسازي، دندانپزشكان، پرستاران، شاغلان بيمارستاني...

ویرایش شده: 09/04/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید