توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

دکتر علی تاجرنیا، دندان پزشک متخصص پروتز و رئیس هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "ساختار نامطلوب و نا‌عادلانه سهمیه‌بندی پذیرش دانشجو، عدم اهتمام در عمل به قوانین و مقررات توزیع نیروی انسانی، عدم توجه جدی به بخش دندان‌پزشکی در مراکز بهداشتی-درمانی، فرسودگی تجهیزات...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت و رئیس دانشکده دندان پزشکی تهران گفت: نظام تربیت دندان‌پزشک در کشور ما دچار اشکال است. ما به خدمات سطح ۱ و ۲ دندان‌پزشکی نیاز داریم و برای خدمات سطح ۳ دندان‌پزشک تربیت می‌کنیم. این مشکلی طولانی است که ظرف ۶ ماه حل نمی‌شود و باید قدری دندان سر جگر...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خدمات دندان پزشکی جدید مشمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

دکتر مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: طبق مصوبه هیأت‌وزیران خدمات دندان پزشکی جدیدی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته و بعد از ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را ...

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
جداکردن قیمت مواد و تجهیزات، جهت کنترل نرخ خدمات دندان پزشکی

سجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته نتوانستیم نظارت مناسبی بر خدمات دندان پزشکی و قیمت های آن داشته باشیم. نمی‌توانیم زمانی برای ساماندهی آن اعلام کنیم اما ان شاء الله سال آینده پیگیری می‌کنیم. سجاد ...

ویرایش شده: 16/02/2014
مسیر: ایردن / خبر
کمیته راهبری تدوین شناس نامه و استاندارد خدمات دندان پزشکی

اولین جلسه کمیته تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات دندان پزشکی پانزدهم شهریور ماه 1389 در محل انجمن دندان پزشکی ایران برگزار شد. اولین جلسه کمیته تدوین شناس نامه و استاندارد خدمات دندان ...

ویرایش شده: 20/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

دکتر علی تاجرنیا، دندان پزشک متخصص پروتز و رئیس هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "ساختار نامطلوب و نا‌عادلانه سهمیه‌بندی پذیرش دانشجو، عدم اهتمام در عمل به قوانین و مقررات توزیع نیروی انسانی، عدم توجه جدی به بخش دندان‌پزشکی در مراکز بهداشتی-درمانی، فرسودگی تجهیزات...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت و رئیس دانشکده دندان پزشکی تهران گفت: نظام تربیت دندان‌پزشک در کشور ما دچار اشکال است. ما به خدمات سطح ۱ و ۲ دندان‌پزشکی نیاز داریم و برای خدمات سطح ۳ دندان‌پزشک تربیت می‌کنیم. این مشکلی طولانی است که ظرف ۶ ماه حل نمی‌شود و باید قدری دندان سر جگر...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خدمات دندان پزشکی جدید مشمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

دکتر مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: طبق مصوبه هیأت‌وزیران خدمات دندان پزشکی جدیدی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته و بعد از ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را ...

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
جداکردن قیمت مواد و تجهیزات، جهت کنترل نرخ خدمات دندان پزشکی

سجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته نتوانستیم نظارت مناسبی بر خدمات دندان پزشکی و قیمت های آن داشته باشیم. نمی‌توانیم زمانی برای ساماندهی آن اعلام کنیم اما ان شاء الله سال آینده پیگیری می‌کنیم. سجاد ...

ویرایش شده: 16/02/2014
مسیر: ایردن / خبر
کمیته راهبری تدوین شناس نامه و استاندارد خدمات دندان پزشکی

اولین جلسه کمیته تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات دندان پزشکی پانزدهم شهریور ماه 1389 در محل انجمن دندان پزشکی ایران برگزار شد. اولین جلسه کمیته تدوین شناس نامه و استاندارد خدمات دندان ...

ویرایش شده: 20/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
سیستم آموزشی؛ دندان‌پزشکان درمان-محور هستند

دکتر علی تاجرنیا، دندان پزشک متخصص پروتز و رئیس هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران گفت: "ساختار نامطلوب و نا‌عادلانه سهمیه‌بندی پذیرش دانشجو، عدم اهتمام در عمل به قوانین و مقررات توزیع نیروی انسانی، عدم توجه جدی به بخش دندان‌پزشکی در مراکز بهداشتی-درمانی، فرسودگی تجهیزات...

ویرایش شده: 21/06/2016
مسیر: ایردن / خبر
تربیت دندان‌پزشک؛ دچار اشکال است

دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت و رئیس دانشکده دندان پزشکی تهران گفت: نظام تربیت دندان‌پزشک در کشور ما دچار اشکال است. ما به خدمات سطح ۱ و ۲ دندان‌پزشکی نیاز داریم و برای خدمات سطح ۳ دندان‌پزشک تربیت می‌کنیم. این مشکلی طولانی است که ظرف ۶ ماه حل نمی‌شود و باید قدری دندان سر جگر...

ویرایش شده: 20/06/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید