توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   به دلیل محدودیت های دختران، خوابگاه دختران توجه جدی‌تری می‌طلبد

... مقطعی را در یک دانشگاه بگذراند و مقطعی دیگر را در دانشگاهی دیگر . البته ارسال سوابق باید با حفظ حریم خصوصی انجام شود. سازمان امور دانشجویان, خوابگاه دانشجویی, کارت سلامت

ویرایش شده: 10/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
عدم تامین معیشت دانشجویی دارد به فاجعه تبدیل می‌شود

... خوابگاه ها رسیدگی خواهد شد. چراکه عدم تامین معیشت دانشجویی آنقدر آسیب اجتماعی و ضایعات در این حوزه داشته که دارد به فاجعه تبدیل می‌شود. 172895 خوابگاه دانشجویی, وزیر بهداشت

ویرایش شده: 21/08/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   به دلیل محدودیت های دختران، خوابگاه دختران توجه جدی‌تری می‌طلبد

... مقطعی را در یک دانشگاه بگذراند و مقطعی دیگر را در دانشگاهی دیگر . البته ارسال سوابق باید با حفظ حریم خصوصی انجام شود. سازمان امور دانشجویان, خوابگاه دانشجویی, کارت سلامت

ویرایش شده: 10/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
عدم تامین معیشت دانشجویی دارد به فاجعه تبدیل می‌شود

... خوابگاه ها رسیدگی خواهد شد. چراکه عدم تامین معیشت دانشجویی آنقدر آسیب اجتماعی و ضایعات در این حوزه داشته که دارد به فاجعه تبدیل می‌شود. 172895 خوابگاه دانشجویی, وزیر بهداشت

ویرایش شده: 21/08/2014
مسیر: ایردن / خبر
نباید محیط کسب علم دانشجویان را نا امن کرد

... محیط کسب علم دانشجویان را نا امن کرد. با شروع سال تحصیلی جدید وحضور دانشجویان در مراکز دانشگاهی یکی از مشکلات قدیمی این بخش خودنمایی کرد، خوابگاه دانشجویی مشکلی که سالهاست درباره ان بحث میشود ولی هرگزبه سرانجامی نرسیده است . این درحالی است که خود خوابگاههای دانشجوی به مشکلی در ...

ویرایش شده: 03/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
خوابگاه ۱۴ میلیاردی تنها برای دانشگاه بین‌المللی کیش

... بسیار سخت است لذا دانشگاه علوم پزشکی تهران هیچ دانشجوی خارج از کنکوری را نمی‌ پذیرد.» پردیس بین اللمل کیش, دانشگاه علوم پزشکی تهران, خوابگاه دانشجویی

ویرایش شده: 30/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
3هزار طرح عمرانی نیمه تمام در حوزه سلامت

... دیگر در کمیسیون ماده 32 معاونت برنامه ریزی، جمع تخت‌های بیمارستانی درحال مطالعه و ساخت در دولت نهم و دهم از 70 هزار تخت خواهد گذشت. وی، ساخت 62 خوابگاه دانشجویی، 35 سالن ورزشی و 58 دانشکده پزشکی را از دیگر طرحهای عمرانی در دست ساخت این وزارتخانه ذکر کرد. کلانتریان به ساخت بیش از یکهزارو ...

ویرایش شده: 25/02/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   به دلیل محدودیت های دختران، خوابگاه دختران توجه جدی‌تری می‌طلبد

... مقطعی را در یک دانشگاه بگذراند و مقطعی دیگر را در دانشگاهی دیگر . البته ارسال سوابق باید با حفظ حریم خصوصی انجام شود. سازمان امور دانشجویان, خوابگاه دانشجویی, کارت سلامت

ویرایش شده: 10/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
عدم تامین معیشت دانشجویی دارد به فاجعه تبدیل می‌شود

... خوابگاه ها رسیدگی خواهد شد. چراکه عدم تامین معیشت دانشجویی آنقدر آسیب اجتماعی و ضایعات در این حوزه داشته که دارد به فاجعه تبدیل می‌شود. 172895 خوابگاه دانشجویی, وزیر بهداشت

ویرایش شده: 21/08/2014
مسیر: ایردن / خبر
نباید محیط کسب علم دانشجویان را نا امن کرد

... محیط کسب علم دانشجویان را نا امن کرد. با شروع سال تحصیلی جدید وحضور دانشجویان در مراکز دانشگاهی یکی از مشکلات قدیمی این بخش خودنمایی کرد، خوابگاه دانشجویی مشکلی که سالهاست درباره ان بحث میشود ولی هرگزبه سرانجامی نرسیده است . این درحالی است که خود خوابگاههای دانشجوی به مشکلی در ...

ویرایش شده: 03/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
خوابگاه ۱۴ میلیاردی تنها برای دانشگاه بین‌المللی کیش

... بسیار سخت است لذا دانشگاه علوم پزشکی تهران هیچ دانشجوی خارج از کنکوری را نمی‌ پذیرد.» پردیس بین اللمل کیش, دانشگاه علوم پزشکی تهران, خوابگاه دانشجویی

ویرایش شده: 30/09/2012
مسیر: ایردن / خبر
3هزار طرح عمرانی نیمه تمام در حوزه سلامت

... دیگر در کمیسیون ماده 32 معاونت برنامه ریزی، جمع تخت‌های بیمارستانی درحال مطالعه و ساخت در دولت نهم و دهم از 70 هزار تخت خواهد گذشت. وی، ساخت 62 خوابگاه دانشجویی، 35 سالن ورزشی و 58 دانشکده پزشکی را از دیگر طرحهای عمرانی در دست ساخت این وزارتخانه ذکر کرد. کلانتریان به ساخت بیش از یکهزارو ...

ویرایش شده: 25/02/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید