توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   رعنا و دیدار دوستی در بروکسل

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/196/sondouzi-keipu.jpg رعنا و دیدار دوستی در بروکسل داستانی از دکتر امیراسماعیل سندوزی برای دکتر آیرج کی پور به مناسبت انتشار داستان هایش در ایردن

ویرایش شده: 10/10/2012

نظر, طنز, نغز, شعر, داستان, خاطره, حادثه دندان پزشکی

بیوگرافی | تاریخچه نظر | طنز | نغز | شعر داستان | خاطره | حادثه برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید The Singularity Is Near Ray Kurzweil

ویرایش شده: 01/03/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نظر, طنز, نغز, شعر, داستان, خاطره, حادثه دندان پزشکی

بیوگرافی | تاریخچه نظر | طنز | نغز | شعر داستان | خاطره | حادثه برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید The Singularity Is Near Ray Kurzweil

ویرایش شده: 01/03/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ویژه نامه داستان - نوروز۱۳۹۰

... ماهنامه نیستید؟ درخواست قطع اشتراک دهید. You received this email because you signed up for irden newsletter . Does everything look mixed up? View the online version . Annoyed? Unsubscribe at any time. ویژه نامه داستان ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی شماره یک ، نوروز ۱۳۹۰ . NOWRUZ 2011 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست وودی آلن گابریل گارسیا مارکز ویلیام ...

ویرایش شده: 27/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
داستان | رعنا و دیدار دوستی در بروکسل | دکتر سندوزی

داستانی از دکتر امیراسماعیل سندوزی برای دکتر آیرج کی پور به مناسبت انتشار داستان هایش در ایردن اینک نهال های بلندِ ستاره اینک پرنده نجیب ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ویژه نامه داستان - نوروز۱۳۹۰

... Annoyed? Unsubscribe at any time.   ویژه نامه نوروزی ایردن پایگاه دندان‌پزشکی ایرانیان   نوروز ۱۳۹۰ . Nowruz 2011 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست داستان ها وودی آلن گابریل گارسیا مارکز ویلیام سا رویان  بيل‌ ميلز  توبیاس ولف حسین سناپور علیرضا محمودی ایرانمهر اعظم ایران‌شاهی دکتر ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
داستان | آمپول فشار | دکتر آیرج کی پور

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/a2e/Ampoule.jpg داستان | آمپول فشار | دکتر آیرج کی پور جوان وارد دست شویی جلوی شهرداری شد. درِ هر دو توالت بسته بود. شانه ای از جیبش در آورد و موی کوتاهش را مرتب ...

ویرایش شده: 05/05/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نظر, طنز, نغز, شعر, داستان, خاطره, حادثه دندان پزشکی

بیوگرافی | تاریخچه نظر | طنز | نغز | شعر داستان | خاطره | حادثه برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید The Singularity Is Near Ray Kurzweil

ویرایش شده: 01/03/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ویژه نامه داستان - نوروز۱۳۹۰

... ماهنامه نیستید؟ درخواست قطع اشتراک دهید. You received this email because you signed up for irden newsletter . Does everything look mixed up? View the online version . Annoyed? Unsubscribe at any time. ویژه نامه داستان ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی شماره یک ، نوروز ۱۳۹۰ . NOWRUZ 2011 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست وودی آلن گابریل گارسیا مارکز ویلیام ...

ویرایش شده: 27/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
داستان | رعنا و دیدار دوستی در بروکسل | دکتر سندوزی

داستانی از دکتر امیراسماعیل سندوزی برای دکتر آیرج کی پور به مناسبت انتشار داستان هایش در ایردن اینک نهال های بلندِ ستاره اینک پرنده نجیب ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ویژه نامه داستان - نوروز۱۳۹۰

... Annoyed? Unsubscribe at any time.   ویژه نامه نوروزی ایردن پایگاه دندان‌پزشکی ایرانیان   نوروز ۱۳۹۰ . Nowruz 2011 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست داستان ها وودی آلن گابریل گارسیا مارکز ویلیام سا رویان  بيل‌ ميلز  توبیاس ولف حسین سناپور علیرضا محمودی ایرانمهر اعظم ایران‌شاهی دکتر ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
داستان | آمپول فشار | دکتر آیرج کی پور

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/a2e/Ampoule.jpg داستان | آمپول فشار | دکتر آیرج کی پور جوان وارد دست شویی جلوی شهرداری شد. درِ هر دو توالت بسته بود. شانه ای از جیبش در آورد و موی کوتاهش را مرتب ...

0  
ویرایش شده: 05/05/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید