توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دو دندان پیشین | دکتر آیرج کی پور

ماجرای دختر جوانی که دو دندان پیشینش خراب می شود و دندان پزشک پیشنهاد می دهد که آن ها را پر کند اما دختر می گوید که پدر شوهرش ملا است و اعتقاد دارد که پر کردن دندان های پیشین مجاز نیست چون موقع وضو گرفتن آب باید به همه جای دندان ها برسد. بنابراین دختر باید دو دندانش را بکشد. نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دندان عوضی | دکتر آیرج کی پور

داستان مردی چارشانه که به همراه دو دوستش به دندانپزشکی می رود و دندان پزشک یکی از دندان های او را می کشد ولی بعد فرد مدعی می شود که دکتر دندان سالم او را کشیده است . نویسنده: دکتر آیرج کی پور عصر روزهای پاییز، در شهر های کوچکی که اقتصادشان به خرید روزانه روستاییان وابسته است، خیابان...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دو دندان پیشین | دکتر آیرج کی پور

ماجرای دختر جوانی که دو دندان پیشینش خراب می شود و دندان پزشک پیشنهاد می دهد که آن ها را پر کند اما دختر می گوید که پدر شوهرش ملا است و اعتقاد دارد که پر کردن دندان های پیشین مجاز نیست چون موقع وضو گرفتن آب باید به همه جای دندان ها برسد. بنابراین دختر باید دو دندانش را بکشد. نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دندان عوضی | دکتر آیرج کی پور

داستان مردی چارشانه که به همراه دو دوستش به دندانپزشکی می رود و دندان پزشک یکی از دندان های او را می کشد ولی بعد فرد مدعی می شود که دکتر دندان سالم او را کشیده است . نویسنده: دکتر آیرج کی پور عصر روزهای پاییز، در شهر های کوچکی که اقتصادشان به خرید روزانه روستاییان وابسته است، خیابان...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
زمان سنجی مطب دندان پزشکی | دکتر آیرج کی پور

یازده یادداشت کوتاه درباره ی بیماران یک دندان پزشک که هریک مشکلات و عقاید خاص خود را دارند. نویسنده: دکتر آیرج کی پور (يادداشت اول) - «بخند. ببينم.» خنديد. بلند و پر صدا، اما بي‌احساس. گفتم: - «يه جور بخند دندونت معلوم بشه.» خنديد و هنگام خنديدن لب بالايش را با دست به...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خيزاب ‌ها و آرامش | دکتر آیرج کی پور

داستان دندان پزشکی که با وجود درد قلب به مطب می رود سپس متوجه می شود که در تشخیص بیماری پسر جوانی که دو سال پیش به او مراجعه کرده بود اشتباه کرده ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
کی سرتره | دکتر آیرج کی پور

آقای رحیمی من منی کرد و گفت: « خانم دکتر می بخشید. ممکنه دندونی رو که دیروز درست کردین ببینین؟» دکتر سالمیان باشه ای گفت و با آیینه به سراغ دندان رفت. اما با دیدن حفره خالی ماتش برد. پر کردگی افتاده بود و حفره خالی سیاهی می زد. دکتر سالمیان با تعجب از آقای رحیمی پرسید: « چرا این جوری...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دو دندان پیشین | دکتر آیرج کی پور

ماجرای دختر جوانی که دو دندان پیشینش خراب می شود و دندان پزشک پیشنهاد می دهد که آن ها را پر کند اما دختر می گوید که پدر شوهرش ملا است و اعتقاد دارد که پر کردن دندان های پیشین مجاز نیست چون موقع وضو گرفتن آب باید به همه جای دندان ها برسد. بنابراین دختر باید دو دندانش را بکشد. نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دندان عوضی | دکتر آیرج کی پور

داستان مردی چارشانه که به همراه دو دوستش به دندانپزشکی می رود و دندان پزشک یکی از دندان های او را می کشد ولی بعد فرد مدعی می شود که دکتر دندان سالم او را کشیده است . نویسنده: دکتر آیرج کی پور عصر روزهای پاییز، در شهر های کوچکی که اقتصادشان به خرید روزانه روستاییان وابسته است، خیابان...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
زمان سنجی مطب دندان پزشکی | دکتر آیرج کی پور

یازده یادداشت کوتاه درباره ی بیماران یک دندان پزشک که هریک مشکلات و عقاید خاص خود را دارند. نویسنده: دکتر آیرج کی پور (يادداشت اول) - «بخند. ببينم.» خنديد. بلند و پر صدا، اما بي‌احساس. گفتم: - «يه جور بخند دندونت معلوم بشه.» خنديد و هنگام خنديدن لب بالايش را با دست به...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
خيزاب ‌ها و آرامش | دکتر آیرج کی پور

داستان دندان پزشکی که با وجود درد قلب به مطب می رود سپس متوجه می شود که در تشخیص بیماری پسر جوانی که دو سال پیش به او مراجعه کرده بود اشتباه کرده ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
کی سرتره | دکتر آیرج کی پور

آقای رحیمی من منی کرد و گفت: « خانم دکتر می بخشید. ممکنه دندونی رو که دیروز درست کردین ببینین؟» دکتر سالمیان باشه ای گفت و با آیینه به سراغ دندان رفت. اما با دیدن حفره خالی ماتش برد. پر کردگی افتاده بود و حفره خالی سیاهی می زد. دکتر سالمیان با تعجب از آقای رحیمی پرسید: « چرا این جوری...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید