توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   برش عمودی | دکتر آیرج کی پور

آقاي علوي‌نيا، از پنجرة عقب ماشین مدل بالای خارجي اش، با رضايت به ماشين‌هايي كه جا مي‌ماندند، نگاه مي‌كرد. احساس خوشايندي به او دست مي‌داد. مي‌خواست به راننده‌اش بگويد سرعتش را كم كند. « گذشت در عين بزرگي لذت ديگري دارد...». اين جمله هميشه وِرد زبانش بود نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دیدمت | دکتر آیرج کی پور

ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي بر لب، با عليكم‌السلامي غليظ از سر بزرگي به كارمندان. موهاي تنك پريشان، شلواري زانو انداخته، و كفشي كه آخرين واكس را به ياد نداشت. نویسنده: دکتر آیرج کی پور ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   برش عمودی | دکتر آیرج کی پور

آقاي علوي‌نيا، از پنجرة عقب ماشین مدل بالای خارجي اش، با رضايت به ماشين‌هايي كه جا مي‌ماندند، نگاه مي‌كرد. احساس خوشايندي به او دست مي‌داد. مي‌خواست به راننده‌اش بگويد سرعتش را كم كند. « گذشت در عين بزرگي لذت ديگري دارد...». اين جمله هميشه وِرد زبانش بود نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دیدمت | دکتر آیرج کی پور

ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي بر لب، با عليكم‌السلامي غليظ از سر بزرگي به كارمندان. موهاي تنك پريشان، شلواري زانو انداخته، و كفشي كه آخرين واكس را به ياد نداشت. نویسنده: دکتر آیرج کی پور ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
يك دست دندان | دکتر آیرج کی پور

... مي‌كشيدند با حسرت به او نگاه كردند و حرفي نزدند. زن جوان اشك شوقش را با دستمال پاك كرد. تير 1379 يك دست دندان - دکتر آیرج کیپور Iradge Keipour Dr.Airaj Keipour داستان کوتاه ایرج کیپور

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
درآن خلوت که هستی بی نشان بود | دکتر سندوزی

... مستم ازجابرخواست ندانست چه کسی آمدوچه کسی اورابرد. آخرین روزهای سال هزاروسیصدوهشتادوچهار فور.اس. رنچ، کالیفرنیا دکتر امیر اسماعیل سندوزی, داستان کوتاه, مجسمه ساز, هنرمند, نویسنده, نفاش, dr sondoozi, dr sondouzi

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ققنوس | رحمانیان

... همان ستاره های فرورفته. رفتند رفتند رفتند، تا به خودم آمدم دیدم دارم به این فکر می‌کنم که چطور ققنوس از زیر خاکستر زاده می‌شود. ققنوس, داستان کوتاه, دکتر حوريه رحمانيان کوشککي, Qoqnoos, Qoqnoos, Ghoghnoos, Ghoghnous,

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   برش عمودی | دکتر آیرج کی پور

آقاي علوي‌نيا، از پنجرة عقب ماشین مدل بالای خارجي اش، با رضايت به ماشين‌هايي كه جا مي‌ماندند، نگاه مي‌كرد. احساس خوشايندي به او دست مي‌داد. مي‌خواست به راننده‌اش بگويد سرعتش را كم كند. « گذشت در عين بزرگي لذت ديگري دارد...». اين جمله هميشه وِرد زبانش بود نویسنده:...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دیدمت | دکتر آیرج کی پور

ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي بر لب، با عليكم‌السلامي غليظ از سر بزرگي به كارمندان. موهاي تنك پريشان، شلواري زانو انداخته، و كفشي كه آخرين واكس را به ياد نداشت. نویسنده: دکتر آیرج کی پور ديدمت! گام مي‌زدي، مغرور و پرطمأنينه، سري افراشته، لبخندي...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
يك دست دندان | دکتر آیرج کی پور

... مي‌كشيدند با حسرت به او نگاه كردند و حرفي نزدند. زن جوان اشك شوقش را با دستمال پاك كرد. تير 1379 يك دست دندان - دکتر آیرج کیپور Iradge Keipour Dr.Airaj Keipour داستان کوتاه ایرج کیپور

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
درآن خلوت که هستی بی نشان بود | دکتر سندوزی

... مستم ازجابرخواست ندانست چه کسی آمدوچه کسی اورابرد. آخرین روزهای سال هزاروسیصدوهشتادوچهار فور.اس. رنچ، کالیفرنیا دکتر امیر اسماعیل سندوزی, داستان کوتاه, مجسمه ساز, هنرمند, نویسنده, نفاش, dr sondoozi, dr sondouzi

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
ققنوس | رحمانیان

... همان ستاره های فرورفته. رفتند رفتند رفتند، تا به خودم آمدم دیدم دارم به این فکر می‌کنم که چطور ققنوس از زیر خاکستر زاده می‌شود. ققنوس, داستان کوتاه, دکتر حوريه رحمانيان کوشککي, Qoqnoos, Qoqnoos, Ghoghnoos, Ghoghnous,

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید