توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تخلف در بورسیه های دولت دهم، مخالفت با استعدادها است

... در پی این اتفاق جامعه دانشگاهی کشور از دولت، مجلس و دستگاه قضا درخواست کرد با ورود و بررسی این پرونده با عاملان آن برخورد شود. وزیر علوم, دانشجویان بورسیه,

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/cdd/qolami-ahmad.jpg افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه دکتر احمد غلامی معاون بورس سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: بحث افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت است و ...

ویرایش شده: 22/01/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/cdd/qolami-ahmad.jpg افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه دکتر احمد غلامی معاون بورس سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: بحث افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت است و ...

ویرایش شده: 22/01/2014

افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی مقرری دانشجویان بورسیه

... افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت است و امیدواریم تا پایان سال این موضوع طرح و تصویب شود.  موضوع افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که در نخستین نشست خبری رییس جدید سازمان دانشجویان وزارت علوم مطرح و تاکید شد که افزایش مقرری ...

ویرایش شده: 15/01/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلف در بورسیه های دولت دهم، مخالفت با استعدادها است

... در پی این اتفاق جامعه دانشگاهی کشور از دولت، مجلس و دستگاه قضا درخواست کرد با ورود و بررسی این پرونده با عاملان آن برخورد شود. وزیر علوم, دانشجویان بورسیه,

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
تمام رشته های دانشگاهی کانادا، در چین و روسیه هم هست

رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه دانشجویان بورسیه وزارت علوم می توانند به جز کانادا در کشورهای دیگر ادامه تحصیل دهند، گفت: تقریباً تمام رشته هایی که در کانادا دایر است در سایر ...

ویرایش شده: 03/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/cdd/qolami-ahmad.jpg افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه دکتر احمد غلامی معاون بورس سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: بحث افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت است و ...

0  
ویرایش شده: 22/01/2014

افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی مقرری دانشجویان بورسیه

... افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت است و امیدواریم تا پایان سال این موضوع طرح و تصویب شود.  موضوع افزایش 10 تا 50 درصدی مقرری دانشجویان بورسیه یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که در نخستین نشست خبری رییس جدید سازمان دانشجویان وزارت علوم مطرح و تاکید شد که افزایش مقرری ...

ویرایش شده: 15/01/2014
مسیر: ایردن / خبر
تخلف در بورسیه های دولت دهم، مخالفت با استعدادها است

... در پی این اتفاق جامعه دانشگاهی کشور از دولت، مجلس و دستگاه قضا درخواست کرد با ورود و بررسی این پرونده با عاملان آن برخورد شود. وزیر علوم, دانشجویان بورسیه,

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
تمام رشته های دانشگاهی کانادا، در چین و روسیه هم هست

رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه دانشجویان بورسیه وزارت علوم می توانند به جز کانادا در کشورهای دیگر ادامه تحصیل دهند، گفت: تقریباً تمام رشته هایی که در کانادا دایر است در سایر ...

ویرایش شده: 03/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید