توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   واحدهای پزشکی، دارو و دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد تجمیع می‌شوند

مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد گفت: طرح تجمیع واحدهای علوم پزشکی این دانشگاه با هدف ارتقای کیفی و کمی سطوح آموزشی و از طریق انتقال واحدهای پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی از محل استقرار فعلی آنها در زرگنده، قلهک و پاسداران به یک پردیس متمرکز در اراضی پونک و در مجاورت...

ویرایش شده: 05/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کتب مرجع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی سابقه تدریس ندارد

به نقل از دندانه، بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت کشاند. این بار تغییرات اساسی و ناگهانی آزمون دستیاری دندان‌پزشکی عامل اعتراض دانشجویان شده است. بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت...

ویرایش شده: 02/11/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 11 دانشجویان دندان پزشکی

یازدهمین کنگره دانشجویان دندان پزشکی سراسرکشور 16 تا 18 اردیبهشت 1388- دانشکده دندان پزشکی قزوین برگزار کنندگان رییس عالی سمینار: دکتر علی اکبر زینالو - رییس ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
دومین همایش پژوهشی دانشجویان دندان پزشکی

دومین همایش پژوهشی دانشجویان دندان پزشکی مرکز کشور تاریخ 12-14 اسفند ماه 1388 - همایش های بیمارستان شهید صدوقی یزد ریاست سمینار:  آقای دکتر داوری دبیر علمی سمینار:  ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
سومین کنگره دانشجویان دندان پزشکی

سومین همایش دانشجویان دندان پزشکی استان تهران دانشکده دندان پزشکی شاهد- 30و31 فروردین 1386 با موضوع "دندان پزشکی با رویکردهای نوین"

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
واحدهای پزشکی، دارو و دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد تجمیع می‌شوند

مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد گفت: طرح تجمیع واحدهای علوم پزشکی این دانشگاه با هدف ارتقای کیفی و کمی سطوح آموزشی و از طریق انتقال واحدهای پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی از محل استقرار فعلی آنها در زرگنده، قلهک و پاسداران به یک پردیس متمرکز در اراضی پونک و در مجاورت...

ویرایش شده: 05/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کتب مرجع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی سابقه تدریس ندارد

به نقل از دندانه، بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت کشاند. این بار تغییرات اساسی و ناگهانی آزمون دستیاری دندان‌پزشکی عامل اعتراض دانشجویان شده است. بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت...

ویرایش شده: 02/11/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 11 دانشجویان دندان پزشکی

یازدهمین کنگره دانشجویان دندان پزشکی سراسرکشور 16 تا 18 اردیبهشت 1388- دانشکده دندان پزشکی قزوین برگزار کنندگان رییس عالی سمینار: دکتر علی اکبر زینالو - رییس ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
دومین همایش پژوهشی دانشجویان دندان پزشکی

دومین همایش پژوهشی دانشجویان دندان پزشکی مرکز کشور تاریخ 12-14 اسفند ماه 1388 - همایش های بیمارستان شهید صدوقی یزد ریاست سمینار:  آقای دکتر داوری دبیر علمی سمینار:  ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
سومین کنگره دانشجویان دندان پزشکی

سومین همایش دانشجویان دندان پزشکی استان تهران دانشکده دندان پزشکی شاهد- 30و31 فروردین 1386 با موضوع "دندان پزشکی با رویکردهای نوین"

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های دستیاران و دانشجویان
واحدهای پزشکی، دارو و دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد تجمیع می‌شوند

مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد گفت: طرح تجمیع واحدهای علوم پزشکی این دانشگاه با هدف ارتقای کیفی و کمی سطوح آموزشی و از طریق انتقال واحدهای پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی از محل استقرار فعلی آنها در زرگنده، قلهک و پاسداران به یک پردیس متمرکز در اراضی پونک و در مجاورت...

ویرایش شده: 05/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کتب مرجع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی سابقه تدریس ندارد

به نقل از دندانه، بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت کشاند. این بار تغییرات اساسی و ناگهانی آزمون دستیاری دندان‌پزشکی عامل اعتراض دانشجویان شده است. بی‌ثباتی قوانین آزمون دستیاری بار دیگر دانشجویان را به تحصن مقابل وزارت بهداشت...

ویرایش شده: 02/11/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید