توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تجربه سیگار؛ در دانشجویان پزشکی خیلی بالاست

محمدرضا داود آبادی فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: "78 درصد دانشجویان علوم پزشکی اعلام کرده اند که قبل از ورود به دانشگاه تجربه سیگار کشیدن داشته و 12 درصد نیز در زمان دانشجویی سیگار کشیده اند، بنابراین ...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
امید است این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود

... آینده نظام سلامت تامین کنند تا این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود.  مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از مشکلات دانشجویان علوم پزشکی ارائه و از آینده نظام سلامت، ابراز نگرانی کرد. دکتر نبی مطلبی با تاکید بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی سربازان فعلی و سرداران ...

ویرایش شده: 23/05/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تجربه سیگار؛ در دانشجویان پزشکی خیلی بالاست

محمدرضا داود آبادی فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: "78 درصد دانشجویان علوم پزشکی اعلام کرده اند که قبل از ورود به دانشگاه تجربه سیگار کشیدن داشته و 12 درصد نیز در زمان دانشجویی سیگار کشیده اند، بنابراین ...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
امید است این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود

... آینده نظام سلامت تامین کنند تا این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود.  مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از مشکلات دانشجویان علوم پزشکی ارائه و از آینده نظام سلامت، ابراز نگرانی کرد. دکتر نبی مطلبی با تاکید بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی سربازان فعلی و سرداران ...

ویرایش شده: 23/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
به کلیه دانشجویان جدید، مهارت‌های زندگی آموزش داده می شود

مریم کریمی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت گفت: طرح جامع پایش سلامت روان کلیه دانشجویان علوم پزشکی امسال در همه مقاطع تحصیلی برای شناسایی دانشجویان در معرض آسیب اجرا خواهد شد و سپس مداخلات درمانی و آموزش‌های لازم به ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
شناسایی نخبگان علوم پزشکی نباید فقط در حد برگزاری المپیاد باشد

... است از روش های متعدد در انتخاب دانشجویان دستیاری استفاده کنیم. معاون آموزشی وزارت بهداشت صبح امروز در مراسم اختتامیه ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: هدف وزارت بهداشت، تنها برگزاری المپیاد به عنوان یک آزمون علمی نیست بلکه شناسایی نوابغ علوم پزشکی در ...

ویرایش شده: 11/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
مهارت های ارتباطی حرف اول را در ارایه خدمت به بیماران می زند

... معلومات و یافته های علمی و تئوری بسنده نکنیم.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: فراگیری کامل مهارت‌های ارتباط با بیمار توسط دانشجویان علوم پزشکی بسیار ضروری است و لازمه تحقق آن این است که در درس‌های آموزشی، کوریکولوم‌ها و آزمون‌های معتبر تخصصی و فوق تخصصی ...

ویرایش شده: 11/09/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تجربه سیگار؛ در دانشجویان پزشکی خیلی بالاست

محمدرضا داود آبادی فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: "78 درصد دانشجویان علوم پزشکی اعلام کرده اند که قبل از ورود به دانشگاه تجربه سیگار کشیدن داشته و 12 درصد نیز در زمان دانشجویی سیگار کشیده اند، بنابراین ...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
امید است این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود

... آینده نظام سلامت تامین کنند تا این جوشش دانشجویی سرخورده و مأیوس نشود.  مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از مشکلات دانشجویان علوم پزشکی ارائه و از آینده نظام سلامت، ابراز نگرانی کرد. دکتر نبی مطلبی با تاکید بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی سربازان فعلی و سرداران ...

ویرایش شده: 23/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
به کلیه دانشجویان جدید، مهارت‌های زندگی آموزش داده می شود

مریم کریمی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت گفت: طرح جامع پایش سلامت روان کلیه دانشجویان علوم پزشکی امسال در همه مقاطع تحصیلی برای شناسایی دانشجویان در معرض آسیب اجرا خواهد شد و سپس مداخلات درمانی و آموزش‌های لازم به ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
شناسایی نخبگان علوم پزشکی نباید فقط در حد برگزاری المپیاد باشد

... است از روش های متعدد در انتخاب دانشجویان دستیاری استفاده کنیم. معاون آموزشی وزارت بهداشت صبح امروز در مراسم اختتامیه ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: هدف وزارت بهداشت، تنها برگزاری المپیاد به عنوان یک آزمون علمی نیست بلکه شناسایی نوابغ علوم پزشکی در ...

ویرایش شده: 11/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
مهارت های ارتباطی حرف اول را در ارایه خدمت به بیماران می زند

... معلومات و یافته های علمی و تئوری بسنده نکنیم.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: فراگیری کامل مهارت‌های ارتباط با بیمار توسط دانشجویان علوم پزشکی بسیار ضروری است و لازمه تحقق آن این است که در درس‌های آموزشی، کوریکولوم‌ها و آزمون‌های معتبر تخصصی و فوق تخصصی ...

ویرایش شده: 11/09/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید