توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان غیرایرانی داخل تعلق می‌گیرد

... ماهانه بین 200 تا 350 هزار تومان بوده که برای هر فرد با توجه به شرایط متفاوت است. دکتر صمد حاج‌جباری با بیان اینکه هم به دانشجویان بورسیه و هم به دانشجویان غیربورسیه کمک هزینه ارائه می شود، توضیح داد: بحثهای مربوط به خوابگاه، بیمه درمان و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه مطابق چارچوبهای ...

ویرایش شده: 28/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

ویرایش شده: 20/04/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان غیرایرانی داخل تعلق می‌گیرد

... ماهانه بین 200 تا 350 هزار تومان بوده که برای هر فرد با توجه به شرایط متفاوت است. دکتر صمد حاج‌جباری با بیان اینکه هم به دانشجویان بورسیه و هم به دانشجویان غیربورسیه کمک هزینه ارائه می شود، توضیح داد: بحثهای مربوط به خوابگاه، بیمه درمان و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه مطابق چارچوبهای ...

ویرایش شده: 28/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

ویرایش شده: 20/04/2013

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد. معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : آمارهای به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی ˈنشاˈ كه مربوط به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
ارز مبادله‌ای برای دانشجویان غیر بورسیه فوق لیسانس و بالاتر

میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای به دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس وبالاتر) با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته توسط بانک مرکزی از تاریخ نوزدهم مهرماه تا 24 اسفند ماه معادل 260 میلیون و 360 هزار دلار است.  سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان غیرایرانی داخل تعلق می‌گیرد

... ماهانه بین 200 تا 350 هزار تومان بوده که برای هر فرد با توجه به شرایط متفاوت است. دکتر صمد حاج‌جباری با بیان اینکه هم به دانشجویان بورسیه و هم به دانشجویان غیربورسیه کمک هزینه ارائه می شود، توضیح داد: بحثهای مربوط به خوابگاه، بیمه درمان و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بورسیه مطابق چارچوبهای ...

ویرایش شده: 28/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/6bd/mosleminaeini-hasan.jpg شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد.

0  
ویرایش شده: 20/04/2013

شناسایی حدود 56 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم به ارائه آماری در خصوص میزان حضور و تحصیل دانشجویان بورسیه در برخی از کشورهای جهان اشاره کرد. معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : آمارهای به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی ˈنشاˈ كه مربوط به دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل...

ویرایش شده: 09/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
ارز مبادله‌ای برای دانشجویان غیر بورسیه فوق لیسانس و بالاتر

میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای به دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس وبالاتر) با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته توسط بانک مرکزی از تاریخ نوزدهم مهرماه تا 24 اسفند ماه معادل 260 میلیون و 360 هزار دلار است.  سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: میزان ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید