توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بیش از یک‌سوم دانشجویان پزشکی، در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل هستند

دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد گفت: در کشور 200 هزار دانشجوی پزشکی وجود دارد که 70 هزار نفر آنها در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند. رییس دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش نقش این دانشگاه در حوزه‌های پزشکی خبر...

ویرایش شده: 25/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
چهل درصد دانشجویان پزشکی ایران علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند

... اینکه در ایران انتخاب رشته ها براساس استعدادهای دانش آموزان صورت نمی گیرد، گفت: با انجام تحقیقات صورت گرفته یک سوم دانشجویان مهندسی و40 درصد دانشجویان پزشکی کشور علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند. دکتر حسین علیان روز جمعه در همایش استعدادیابی و استعدادپروری و اندیشه ورزی کودکان ...

ویرایش شده: 07/05/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بیش از یک‌سوم دانشجویان پزشکی، در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل هستند

دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد گفت: در کشور 200 هزار دانشجوی پزشکی وجود دارد که 70 هزار نفر آنها در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند. رییس دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش نقش این دانشگاه در حوزه‌های پزشکی خبر...

ویرایش شده: 25/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
چهل درصد دانشجویان پزشکی ایران علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند

... اینکه در ایران انتخاب رشته ها براساس استعدادهای دانش آموزان صورت نمی گیرد، گفت: با انجام تحقیقات صورت گرفته یک سوم دانشجویان مهندسی و40 درصد دانشجویان پزشکی کشور علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند. دکتر حسین علیان روز جمعه در همایش استعدادیابی و استعدادپروری و اندیشه ورزی کودکان ...

ویرایش شده: 07/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
مطب پزشکان داوطلب، برای آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد

.... چنگیز در ادامه درباره رضایت بیماران مراجعه‌کننده به بخش خصوصی از اجرای چنین طرحی، خاطر نشان کرد: استفاده از مطب‌های خصوصی جهت آموزش دانشجویان پزشکی به این معنا نیست که در این مطب‌ها کار ارائه خدمت به عهده دانشجویان است و این تصور اشتباهی از این طرح است. وی با اشاره به اینکه ...

ویرایش شده: 07/11/2013
مسیر: ایردن / خبر
بزودی همه پزشکان باید در آزمون ملی مهارت شرکت کنند

... پذیرفته‌شدگان برآورد می‌شود، بدیهی است که تحصیل در دانشگاه‌های خارجی به عنوان راه‌حلی میانبر برای پزشک شدن مورد استقبال قرار بگیرد. این گروه از دانشجویان پزشکی هم به دو دسته عمده تقسیم می شوند. گروه اول فارغ التحصیلان پزشکی هستند که در دانشگاه های معتبر خارجی درس خوانده اند و وزارت بهداشت ...

ویرایش شده: 04/11/2013
مسیر: ایردن / خبر
وام دانشجویان مجرد ماهانه 50 و متاهل ها 68 هزارتومان شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت وام تحصیلی دانشجویان مجرد و متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی را افزایش داد.  وام تحصیلی دانشجویان بر اساس تجرد و تاهل متفاوت بوده و از سال تحصیلی 93 - 92 دانشجویان مجرد ماهیانه 500 هزار ريال و دانشجویان متاهل ماهیانه 680 هزار ريال وام...

ویرایش شده: 30/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بیش از یک‌سوم دانشجویان پزشکی، در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل هستند

دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم دانشگاه آزاد گفت: در کشور 200 هزار دانشجوی پزشکی وجود دارد که 70 هزار نفر آنها در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند. رییس دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش نقش این دانشگاه در حوزه‌های پزشکی خبر...

ویرایش شده: 25/08/2015
مسیر: ایردن / خبر
چهل درصد دانشجویان پزشکی ایران علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند

... اینکه در ایران انتخاب رشته ها براساس استعدادهای دانش آموزان صورت نمی گیرد، گفت: با انجام تحقیقات صورت گرفته یک سوم دانشجویان مهندسی و40 درصد دانشجویان پزشکی کشور علاقه ای به رشته اصلی خود ندارند. دکتر حسین علیان روز جمعه در همایش استعدادیابی و استعدادپروری و اندیشه ورزی کودکان ...

ویرایش شده: 07/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
مطب پزشکان داوطلب، برای آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد

.... چنگیز در ادامه درباره رضایت بیماران مراجعه‌کننده به بخش خصوصی از اجرای چنین طرحی، خاطر نشان کرد: استفاده از مطب‌های خصوصی جهت آموزش دانشجویان پزشکی به این معنا نیست که در این مطب‌ها کار ارائه خدمت به عهده دانشجویان است و این تصور اشتباهی از این طرح است. وی با اشاره به اینکه ...

ویرایش شده: 07/11/2013
مسیر: ایردن / خبر
بزودی همه پزشکان باید در آزمون ملی مهارت شرکت کنند

... پذیرفته‌شدگان برآورد می‌شود، بدیهی است که تحصیل در دانشگاه‌های خارجی به عنوان راه‌حلی میانبر برای پزشک شدن مورد استقبال قرار بگیرد. این گروه از دانشجویان پزشکی هم به دو دسته عمده تقسیم می شوند. گروه اول فارغ التحصیلان پزشکی هستند که در دانشگاه های معتبر خارجی درس خوانده اند و وزارت بهداشت ...

ویرایش شده: 04/11/2013
مسیر: ایردن / خبر
وام دانشجویان مجرد ماهانه 50 و متاهل ها 68 هزارتومان شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت وام تحصیلی دانشجویان مجرد و متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی را افزایش داد.  وام تحصیلی دانشجویان بر اساس تجرد و تاهل متفاوت بوده و از سال تحصیلی 93 - 92 دانشجویان مجرد ماهیانه 500 هزار ريال و دانشجویان متاهل ماهیانه 680 هزار ريال وام...

ویرایش شده: 30/09/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید