توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آموزش و رفاه؛ حقوق دانشجویان را نادیده نگیرید

دکتر بهنام عباسیان دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: "ادغام واحدهای بین‌الملل در بین دانشگاه‌های مادر برای کاهش هزینه‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویان واحد بین الملل باشد." دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 08/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
Raeisi, Sahar رئیسی، سحر

Reisi, Raisi, رئيسي خانم . 0.0000 شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشجوی دندان پزشکی برای تحصیل در کربلا پذیرش می شود

... كارشناسي ارشد براي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي برخي از اقدامات انجام شده در يكسال اخير مي باشد. دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز, دانشجوی دندان پزشکی

ویرایش شده: 12/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
The late Parchami, Parand | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی پرند پرچمی

... نظر می رسید تمام ابعاد اقدامات وی بررسی نشده است. ویکی پدیا *************** در جلسه ی اول دادگاه، هنگامی که پدریکی از قربانیان حادثه، پرند پرچمی، دانشجوی دندان پزشکی همدان، خواستار قصاص هرچه سریع تر قاتل برای عبرت دیگران شد، شدت تألم حاضران در جلسه به اوج خود رسید. وی همچنین یادآور شد ...

ویرایش شده: 12/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
The late Hedaiat, Ahmad | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی احمد هدایت

... دندان پزشکی تهران (نماینده کلاس) دکترعبدالرضاقدسی: ارتودنتیست . عضو هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی اصفهان دکترعلیرضابحرینی: دندان پزشک Hedayat, دانشجوی دندان پزشکی, احمد هدایت, شادروان, درگذشته, مرحوم دانشجو, دكتر احمد هدايت, دکتر احمد هدایت, تهران

ویرایش شده: 12/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
آموزش و رفاه؛ حقوق دانشجویان را نادیده نگیرید

دکتر بهنام عباسیان دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: "ادغام واحدهای بین‌الملل در بین دانشگاه‌های مادر برای کاهش هزینه‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویان واحد بین الملل باشد." دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 08/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
Raeisi, Sahar رئیسی، سحر

Reisi, Raisi, رئيسي خانم . 0.0000 شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشجوی دندان پزشکی برای تحصیل در کربلا پذیرش می شود

... كارشناسي ارشد براي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي برخي از اقدامات انجام شده در يكسال اخير مي باشد. دانشکده دندانپزشکی آزاد تبریز, دانشجوی دندان پزشکی

ویرایش شده: 12/06/2015
مسیر: ایردن / خبر
The late Parchami, Parand | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی پرند پرچمی

... نظر می رسید تمام ابعاد اقدامات وی بررسی نشده است. ویکی پدیا *************** در جلسه ی اول دادگاه، هنگامی که پدریکی از قربانیان حادثه، پرند پرچمی، دانشجوی دندان پزشکی همدان، خواستار قصاص هرچه سریع تر قاتل برای عبرت دیگران شد، شدت تألم حاضران در جلسه به اوج خود رسید. وی همچنین یادآور شد ...

ویرایش شده: 12/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
The late Hedaiat, Ahmad | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی احمد هدایت

... دندان پزشکی تهران (نماینده کلاس) دکترعبدالرضاقدسی: ارتودنتیست . عضو هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی اصفهان دکترعلیرضابحرینی: دندان پزشک Hedayat, دانشجوی دندان پزشکی, احمد هدایت, شادروان, درگذشته, مرحوم دانشجو, دكتر احمد هدايت, دکتر احمد هدایت, تهران

ویرایش شده: 12/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
آموزش و رفاه؛ حقوق دانشجویان را نادیده نگیرید

دکتر بهنام عباسیان دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: "ادغام واحدهای بین‌الملل در بین دانشگاه‌های مادر برای کاهش هزینه‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویان واحد بین الملل باشد." دندان‌پزشک عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 08/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
Raeisi, Sahar رئیسی، سحر

Reisi, Raisi, رئيسي خانم . 0.0000 شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 19/08/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید