توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دانشکده دندان پزشکی

ویرایش شده: 31/05/2016
مسیر: ایردن / سایت / تمپلیت پیام نوروز91
تحصیل در دوره دندان پزشکی عمومی, آیا در هر شرایطی می توان دندانپزشکی خواند؟

Author: امیرحسین آیتی. من دارای مدرک مدیریت بیمه هستم. ۲۵ سال سن دارم و دارای مدرک دیپلم علوم تجربی هستم. علاقه زیادی به رشته دندانپزشکی دارم و قصد خواندن رشته دندانپزشکی را در یکی از کشورهای خارجی دارم. آیا به نظر شما از لحاظ سنی که اگر فرض کنم من در سن ۳۱ الی۳۳ موفق به گرفتن مدرک ندانپزشکی...

ویرایش شده: 04/01/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشکده دندان پزشکی

ویرایش شده: 31/05/2016
مسیر: ایردن / سایت / تمپلیت پیام نوروز91
دانشکده دندان پزشکی

دانشکده های دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس دانشکده دندان پزشکی تهران Tehran Dental Faculty تأسیس : ۱۳۱۶ مؤسس : دکتر محسن سیاح آدرس : انتهای خیابان انرژی کارگر شمالی، بالاتر از سازمان انرژی اتمی، ...

ویرایش شده: 26/12/2015
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی
دکتر نینا رهشناس، دندان پزشک | دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

... میکروسکوپ و جنبش دلفریب گلبولها در آن به رشته های در پیوند با دانش های تجربی، به ویژه دندان پزشکی که هم علم بود و هم هنر، گرایش بسیار یافتم و در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) به فراگیری دانش پرداختم ولی هنر، پیوسته یار باوفای من بود و بدین باور دست یافته بودم که بذر دانش ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر نینا رهشناس
دانشکده دندان پزشکی زاهدان

دانشکده دندان پزشکی زاهدان نام ۱۳۶۸    آموزشکده تربیت بهداشتکاران دهان ۱۳۷۳    دانشکده دندان پزشکی زاهدان تأسیس ۱۳۷۳ بنیانگذار دکتر  محل ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / زاهدان
دانشکده دندان پزشکی اهواز

دانشکده دندان پزشکی اهواز نام ۱۳۷۲    آموزشکده تربیت بهداشتکاران دهان ۱۳۷۶    دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور  اهواز تأسیس ۱۳۷۶ بنیانگذار ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / اهواز

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشکده دندان پزشکی

ویرایش شده: 31/05/2016
مسیر: ایردن / سایت / تمپلیت پیام نوروز91
دانشکده دندان پزشکی

دانشکده های دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس دانشکده دندان پزشکی تهران Tehran Dental Faculty تأسیس : ۱۳۱۶ مؤسس : دکتر محسن سیاح آدرس : انتهای خیابان انرژی کارگر شمالی، بالاتر از سازمان انرژی اتمی، ...

ویرایش شده: 26/12/2015
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی
دکتر نینا رهشناس، دندان پزشک | دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران

... میکروسکوپ و جنبش دلفریب گلبولها در آن به رشته های در پیوند با دانش های تجربی، به ویژه دندان پزشکی که هم علم بود و هم هنر، گرایش بسیار یافتم و در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) به فراگیری دانش پرداختم ولی هنر، پیوسته یار باوفای من بود و بدین باور دست یافته بودم که بذر دانش ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر نینا رهشناس
دانشکده دندان پزشکی زاهدان

دانشکده دندان پزشکی زاهدان نام ۱۳۶۸    آموزشکده تربیت بهداشتکاران دهان ۱۳۷۳    دانشکده دندان پزشکی زاهدان تأسیس ۱۳۷۳ بنیانگذار دکتر  محل ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / زاهدان
دانشکده دندان پزشکی اهواز

دانشکده دندان پزشکی اهواز نام ۱۳۷۲    آموزشکده تربیت بهداشتکاران دهان ۱۳۷۶    دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور  اهواز تأسیس ۱۳۷۶ بنیانگذار ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / اهواز

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید