توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Musavi, Mohamad دکتر محمد موسوی

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان Mohammad Mousavi Moosavi کیانپارس, نبش 10 شرقی, مجتمع امام علی, طبقه4, واحد15 0 آقا ایران خوزستان اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Khalilinejad, Kambiz دکتر کامبیز خلیلی نژاد

... ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان خليلي نژاد, دانشکده دندانپزشکی اهواز, دانشگاه جندی شاپور دانشکده جندی شاپور دانشکده دندان پزشکی اهواز کیانپارس, نبش اسفند شرقی, ساختمان پزشکان سارای 0 ایران اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   

متاسفانه موردی پیدا نشد.
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Musavi, Mohamad دکتر محمد موسوی

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان Mohammad Mousavi Moosavi کیانپارس, نبش 10 شرقی, مجتمع امام علی, طبقه4, واحد15 0 آقا ایران خوزستان اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Khalilinejad, Kambiz دکتر کامبیز خلیلی نژاد

... ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان خليلي نژاد, دانشکده دندانپزشکی اهواز, دانشگاه جندی شاپور دانشکده جندی شاپور دانشکده دندان پزشکی اهواز کیانپارس, نبش اسفند شرقی, ساختمان پزشکان سارای 0 ایران اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Qorbanijavadpur, Fataneh دکتر فتانه قربانی جوادپور

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان قرباني, Ghorbani, Javadpoor, Javadpour دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز خ طالقانی, جنب حسینیه اعظم, خ مسلم, نبش عطارد 0 خانم ایران خوزستان اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Gachkuban, Abdolmahamad دکتر عبدالمحمد گچ کوبان

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان Abdolmohammad, دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز کیانپارس, نبش 4 شرقی, مجتمع امین, طبقه 2, واحد 12 0 آقا ایران خوزستان اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Moradinejad, Mehrnaz دکتر مهرناز مرادی نژاد

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان مرادي نژاد, کیانپارس, مطهری غربی, فاز 2, مجتمع مادر, واحد 10 0 خانم ایران خوزستان اهواز

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید