توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دانشکده دندان پزشکی تهران

دانشکده دندان پزشکی تهران   نام تا ۱۲۹۷ دندان پزشکی شاخه ای از طب در دارالفنون آبان ۱۲۹۷ تغییر کلاس طب به مدرسه طب سال۱۳۰۹-۱۳۱۰: راه اندازی ...

ویرایش شده: 14/04/2017
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / تهران
دکتر محمد بیات؛ در تغییر نگرش‌ها پیشرفت کمی داشته‌است

دکتر محمد بیات، رئیس دانشکده دندان پزشکی تهران گفت: "نمی‌دانم هفته سلامت برای ما چه مفهومی دارد، سلامت برای ما اولویت نیست و امیدوارم که باشد. برای من غصه بزرگی ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشکده دندان پزشکی تهران

دانشکده دندان پزشکی تهران   نام تا ۱۲۹۷ دندان پزشکی شاخه ای از طب در دارالفنون آبان ۱۲۹۷ تغییر کلاس طب به مدرسه طب سال۱۳۰۹-۱۳۱۰: راه اندازی ...

ویرایش شده: 14/04/2017
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / تهران
مجهزتربودنِ دانشکده دندان پزشکی تهران نسبت به دانشکده ی کوفه تایید شد

... تعاملات بیشتر در زمینه تبادل دانشجو و اساتید و انجام کارهای تحقیقاتی مشترک وگسترش روابط دانشکده دندانپزشکی با دانشگاه کوفه را خواستار شد. دانشکده دندان پزشکی تهران

ویرایش شده: 22/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران برای مهر۹۳ دانشجوی فلوشیپ می پذیرد

دانشکده دندان پزشکی تهران برای مهر ماه ۱۳۹۳ دانشجوی دستیار تخصصی (فلوشیپ) می پذیرد.  دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته دندان پزشکی دانشجوی ...

ویرایش شده: 19/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشکده دندان ...

ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... فاضل بود که هم زمان دبیری شورای آموزش و تخصصی دندان پزشکی را نیز بر عهده داشت. متن حکم رییس دانشگاه ع پ تهران برای انتصاب دکتر بیات به ریاست دانشکده دندان پزشکی تهران: «جناب آقای دکتر محمد بیات، دانشیار محترم دانشگاه با سلام و احترام دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ...

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشکده دندان پزشکی تهران

دانشکده دندان پزشکی تهران   نام تا ۱۲۹۷ دندان پزشکی شاخه ای از طب در دارالفنون آبان ۱۲۹۷ تغییر کلاس طب به مدرسه طب سال۱۳۰۹-۱۳۱۰: راه اندازی ...

ویرایش شده: 14/04/2017
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / تهران
مجهزتربودنِ دانشکده دندان پزشکی تهران نسبت به دانشکده ی کوفه تایید شد

... تعاملات بیشتر در زمینه تبادل دانشجو و اساتید و انجام کارهای تحقیقاتی مشترک وگسترش روابط دانشکده دندانپزشکی با دانشگاه کوفه را خواستار شد. دانشکده دندان پزشکی تهران

ویرایش شده: 22/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشکده دندان پزشکی تهران برای مهر۹۳ دانشجوی فلوشیپ می پذیرد

دانشکده دندان پزشکی تهران برای مهر ماه ۱۳۹۳ دانشجوی دستیار تخصصی (فلوشیپ) می پذیرد.  دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته دندان پزشکی دانشجوی ...

ویرایش شده: 19/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشکده دندان ...

0  
ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... فاضل بود که هم زمان دبیری شورای آموزش و تخصصی دندان پزشکی را نیز بر عهده داشت. متن حکم رییس دانشگاه ع پ تهران برای انتصاب دکتر بیات به ریاست دانشکده دندان پزشکی تهران: «جناب آقای دکتر محمد بیات، دانشیار محترم دانشگاه با سلام و احترام دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ...

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید