توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر محمد حسین خوشنویسان | دندان پزشک متخصص دندان پزشکی اجتماعی

دکتر محمدحسین خوشنویسان، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت مدیر بخش سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی مسؤول دفتر همکاری مشترک با سازمان بهداشت جهانی در زمینه مطالعات بهداشت دهان Collaborating Center of WHO رئیس گروه دندان ...

ویرایش شده: 15/01/2019
مسیر: ایردن / سایت / دکتر خوش‌نویسان
Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

طراح  جامعه دندان پزشکی ایران، بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی(دانشگاه بهشتی) و بنیانگذاردندان پزشکی نوین در ایران است. دکتر حسین نواب سه دوره (دوره اول و دوم و چهارم) و جمعاً به مدت سه سال و سه ماه و ده روزسمت دبیری جامعه دندان پزشکی ایران را به عهده داشت. از دندان پزشکان...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی - ملی سابق

نمونه هایی از نما ها و مطالب سایت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در زمان های مختلف تیرماه 1389 گذاشتن این گونه مطالب دغدغه اصلی ایردن نیست، اما از آنجا که دیدگاه افرادی را که ...

ویرایش شده: 21/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شهید بهشتی
خواهر وزیر، رئیس جدید دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

دکتر "الهه وحیددستجردی" معاون سابق پژوهشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از سوی رییس دانشگاه شهید بهشتی به سمت رییس دانشکده دندان پزشکی منصوب شد. دکتر محمدرضا رزاقی پس از قبول استعفای دکتر زهره طبیب زاده نوری، دکتر الهه وحیددستجردی معاون پژوهشی دانشکده...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر
کمترین بدهی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در طول تاریخ

... تصدی دانشکده به مدیران دانشگاه ارائه شد و در پایان ضمن خرسندی رئیس دانشگاه، همه به بازدید از برخی بخش های دانشکده پرداختند.  به گزارش سایت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی، دكتر رزاقي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه 1389 در جمع رئيس ...

ویرایش شده: 28/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد حسین خوشنویسان | دندان پزشک متخصص دندان پزشکی اجتماعی

دکتر محمدحسین خوشنویسان، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت مدیر بخش سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی مسؤول دفتر همکاری مشترک با سازمان بهداشت جهانی در زمینه مطالعات بهداشت دهان Collaborating Center of WHO رئیس گروه دندان ...

ویرایش شده: 15/01/2019
مسیر: ایردن / سایت / دکتر خوش‌نویسان
Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

طراح  جامعه دندان پزشکی ایران، بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی(دانشگاه بهشتی) و بنیانگذاردندان پزشکی نوین در ایران است. دکتر حسین نواب سه دوره (دوره اول و دوم و چهارم) و جمعاً به مدت سه سال و سه ماه و ده روزسمت دبیری جامعه دندان پزشکی ایران را به عهده داشت. از دندان پزشکان...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی - ملی سابق

نمونه هایی از نما ها و مطالب سایت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در زمان های مختلف تیرماه 1389 گذاشتن این گونه مطالب دغدغه اصلی ایردن نیست، اما از آنجا که دیدگاه افرادی را که ...

ویرایش شده: 21/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شهید بهشتی
خواهر وزیر، رئیس جدید دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

دکتر "الهه وحیددستجردی" معاون سابق پژوهشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از سوی رییس دانشگاه شهید بهشتی به سمت رییس دانشکده دندان پزشکی منصوب شد. دکتر محمدرضا رزاقی پس از قبول استعفای دکتر زهره طبیب زاده نوری، دکتر الهه وحیددستجردی معاون پژوهشی دانشکده...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر
کمترین بدهی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در طول تاریخ

... تصدی دانشکده به مدیران دانشگاه ارائه شد و در پایان ضمن خرسندی رئیس دانشگاه، همه به بازدید از برخی بخش های دانشکده پرداختند.  به گزارش سایت دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی، دكتر رزاقي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه 1389 در جمع رئيس ...

ویرایش شده: 28/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد حسین خوشنویسان | دندان پزشک متخصص دندان پزشکی اجتماعی

دکتر محمدحسین خوشنویسان، رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت مدیر بخش سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی مسؤول دفتر همکاری مشترک با سازمان بهداشت جهانی در زمینه مطالعات بهداشت دهان Collaborating Center of WHO رئیس گروه دندان ...

ویرایش شده: 15/01/2019
مسیر: ایردن / سایت / دکتر خوش‌نویسان
Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

طراح  جامعه دندان پزشکی ایران، بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی(دانشگاه بهشتی) و بنیانگذاردندان پزشکی نوین در ایران است. دکتر حسین نواب سه دوره (دوره اول و دوم و چهارم) و جمعاً به مدت سه سال و سه ماه و ده روزسمت دبیری جامعه دندان پزشکی ایران را به عهده داشت. از دندان پزشکان...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید