توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Jafari, Mariam دکتر مریم جعفری

خانم قزوین

ویرایش شده: 13/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Padisar, Parviz دکترپرویز پدیسار

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان پرويز پديسار خ فلسطین شرقی, کوچه سپیدار, بن بست الناز, شماره 32, طبقه سوم 0 آقا ایران قزوین قزوین

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشکده دندان پزشکی قزوین

دانشکده دندان پزشکی قزوین نام دانشکده دندان پزشکی قزوین تأسیس ۱۳۷۰ بنیانگذار دکتر پرویز پدیسار محل قزوین بلوار شهيد باهنر دکتر پرویز پدیسار  ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / قزوین

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشکده دندان پزشکی قزوین

دانشکده دندان پزشکی قزوین نام دانشکده دندان پزشکی قزوین تأسیس ۱۳۷۰ بنیانگذار دکتر پرویز پدیسار محل قزوین بلوار شهيد باهنر دکتر پرویز پدیسار  ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / قزوین
Jafari, Mariam دکتر مریم جعفری

خانم قزوین

ویرایش شده: 13/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Padisar, Parviz دکترپرویز پدیسار

متخصص ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان پرويز پديسار خ فلسطین شرقی, کوچه سپیدار, بن بست الناز, شماره 32, طبقه سوم 0 آقا ایران قزوین قزوین

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی
Naseh, Roia دکتر رویا ناصح

... ارتودنسي, متخصص ارتدنسي, ارتدنتيست, ارتودنتيست, مرتب کردن دندان Roya, رؤیا انتهای غیاث آباد, بلوار معلم, مجتمع میلاد 2, واحد 981 بلوار شهید باهنر, دانشکده دندان پزشکی قزوین 0 خانم ایران قزوین قزوین

ویرایش شده: 01/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان‌پزشک متخصص ارتودنسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید