توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   یک بیمارستان در قشم به واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد واگذار شد

... آزاداسلامی با اشاره به مشکلات واحد علوم پرشکی قشم گفت: بیمارستان خلیج فارس که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود با انعقاد قراردادی که یک جانب آن دانشگاه علوم پزشکی، جانب دیگر آن حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد و یک طرف قضیه نیز قشم بود، به عنوان بیمارستان آموزشی تحویل دانشگاه آزاد مرکز ...

ویرایش شده: 22/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
برای توسعه پژوهش پزشکی قبل از تامین منابع نیازمند برنامه ریزی هستیم

دکتر احمد عامری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اینکه آیا ورود بخش خصوصی به امر تولید علم پزشکی و کمک آن به وزارت بهداشت فرصت است یا آسیب، گفت: ورود بخش خصوصی ...

ویرایش شده: 05/09/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   شش دانشگاه علوم پزشکی اجازه اعطای بورسیه خارج یافتند

وزارت بهداشت به 6 دانشگاه علوم پزشکی اجازه اعزام بورسیه های دانشجویان دکتری تخصصی در همان دانشگاه را داده است. دکتر محمود قاضی خوانساری افزود: وزارت بهداشت ...

ویرایش شده: 27/05/2012
مسیر: ایردن / خبر
یک بیمارستان در قشم به واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد واگذار شد

... آزاداسلامی با اشاره به مشکلات واحد علوم پرشکی قشم گفت: بیمارستان خلیج فارس که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود با انعقاد قراردادی که یک جانب آن دانشگاه علوم پزشکی، جانب دیگر آن حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد و یک طرف قضیه نیز قشم بود، به عنوان بیمارستان آموزشی تحویل دانشگاه آزاد مرکز ...

ویرایش شده: 22/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
برای توسعه پژوهش پزشکی قبل از تامین منابع نیازمند برنامه ریزی هستیم

دکتر احمد عامری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اینکه آیا ورود بخش خصوصی به امر تولید علم پزشکی و کمک آن به وزارت بهداشت فرصت است یا آسیب، گفت: ورود بخش خصوصی ...

ویرایش شده: 05/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشجویان همیشه مطالبات خود را منطقی و قانونی پی گیری کنند

... نقل از دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به ورودی‌های 90 و 91 این دانشگاه تضمین داد که همگی آنها بدون هیچ مشکلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه تحصیل خواهند داد. در این دیدار که در دفتر معاون آموزشی وزارت بهداشت و با حضور تنی چند از مدیران آموزشی از جمله ...

ویرایش شده: 30/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
داوطلبین دستیاری هیچ نگرانی در خصوص حفاظت از آزمون نداشته باشند

... قرار شده ظرف 2 سال، سیستم رتبه‌بندی را راه‌اندازی کنیم تا تیپ یک و دو دیگر در دانشگاه‌ها مطرح نباشد. وی همچنین در ادامه از اضافه شدن 8 دانشگاه علوم پزشکی به دانشگاه‌های تیپ یک خبر داد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، مازندران، بقیه‌الله، زنجان، همدان، کرمانشاه، زاهدان ...

ویرایش شده: 24/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   شش دانشگاه علوم پزشکی اجازه اعطای بورسیه خارج یافتند

وزارت بهداشت به 6 دانشگاه علوم پزشکی اجازه اعزام بورسیه های دانشجویان دکتری تخصصی در همان دانشگاه را داده است. دکتر محمود قاضی خوانساری افزود: وزارت بهداشت ...

ویرایش شده: 27/05/2012
مسیر: ایردن / خبر
یک بیمارستان در قشم به واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد واگذار شد

... آزاداسلامی با اشاره به مشکلات واحد علوم پرشکی قشم گفت: بیمارستان خلیج فارس که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود با انعقاد قراردادی که یک جانب آن دانشگاه علوم پزشکی، جانب دیگر آن حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد و یک طرف قضیه نیز قشم بود، به عنوان بیمارستان آموزشی تحویل دانشگاه آزاد مرکز ...

ویرایش شده: 22/11/2015
مسیر: ایردن / خبر
برای توسعه پژوهش پزشکی قبل از تامین منابع نیازمند برنامه ریزی هستیم

دکتر احمد عامری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اینکه آیا ورود بخش خصوصی به امر تولید علم پزشکی و کمک آن به وزارت بهداشت فرصت است یا آسیب، گفت: ورود بخش خصوصی ...

ویرایش شده: 05/09/2014
مسیر: ایردن / خبر
دانشجویان همیشه مطالبات خود را منطقی و قانونی پی گیری کنند

... نقل از دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به ورودی‌های 90 و 91 این دانشگاه تضمین داد که همگی آنها بدون هیچ مشکلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه تحصیل خواهند داد. در این دیدار که در دفتر معاون آموزشی وزارت بهداشت و با حضور تنی چند از مدیران آموزشی از جمله ...

ویرایش شده: 30/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
داوطلبین دستیاری هیچ نگرانی در خصوص حفاظت از آزمون نداشته باشند

... قرار شده ظرف 2 سال، سیستم رتبه‌بندی را راه‌اندازی کنیم تا تیپ یک و دو دیگر در دانشگاه‌ها مطرح نباشد. وی همچنین در ادامه از اضافه شدن 8 دانشگاه علوم پزشکی به دانشگاه‌های تیپ یک خبر داد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، مازندران، بقیه‌الله، زنجان، همدان، کرمانشاه، زاهدان ...

ویرایش شده: 24/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید