توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آموزش پزشکی؛ توانمندسازی کارکنانِ سلامت هدف است

... بنابراین از دانشگاه‌های علوم پزشکی در همه مناطق آمایشی کشور انتظار می رود که به استانداردهای لازم در آموزش های مهارتی و حرفه ای توجه کنند. دانشگاه های علوم پزشکی

ویرایش شده: 06/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
پژوهش در ایران؛ نگرش و مدیریت بسیار اشتباه است

دکتر نیما رضایی، متخصص ایمونولوژی و مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: "نوع نگرش نسبت به تحقیق و پژوهش در کشور ما بسیار اشتباه است، به طوری‌که بسیاری از پژوهشگران پژوهش را تنها به تولید مقاله و انتشار آن در یکی از مجلات خارجی خلاصه می‌کنند، در حالی که هدف از پژوهش جواب دادن...

ویرایش شده: 23/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   در دانشگاه های علوم پزشکی حقوق و مزایا از بودجه دولتی تامین نمی شود

دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران از بدهی حدود 150 میلیارد تومانی بیمه‌ها به این دانشگاه خبر داد.  دکتر علی جعفریان گفت: در حال حاضر بیمه ها حدود 150 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تهران بدهی دارند که بیش از 50 میلیارد تومان آن مربوط به دارو است. وی با اشاره...

ویرایش شده: 18/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
آموزش پزشکی؛ توانمندسازی کارکنانِ سلامت هدف است

... بنابراین از دانشگاه‌های علوم پزشکی در همه مناطق آمایشی کشور انتظار می رود که به استانداردهای لازم در آموزش های مهارتی و حرفه ای توجه کنند. دانشگاه های علوم پزشکی

ویرایش شده: 06/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
پژوهش در ایران؛ نگرش و مدیریت بسیار اشتباه است

دکتر نیما رضایی، متخصص ایمونولوژی و مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: "نوع نگرش نسبت به تحقیق و پژوهش در کشور ما بسیار اشتباه است، به طوری‌که بسیاری از پژوهشگران پژوهش را تنها به تولید مقاله و انتشار آن در یکی از مجلات خارجی خلاصه می‌کنند، در حالی که هدف از پژوهش جواب دادن...

ویرایش شده: 23/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
توسعه فعالیت‌های علمی؛ یک وب‌سایت انگلیسی راه‌اندازی شد

دکتر باقر لاریجانی پزشک، متخصص غدد و معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: "دانشگاه‌ها اگر بتوانند ظرفیت ها و پتانسل های خود را در عرصه بین المللی بشناسانند، قدم های موثری در راستای توسعه فعالیت های علمی - بین‌المللی برداشته‌اند. در این زمینه سامانه"Education Iran" راه‌اندازی شده تا...

ویرایش شده: 22/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
ارزش‌گذاری پژوهش؛ تنها بر مقاله متمرکز شده است

دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: "رتبه کشور ما در تولید علم با کشوری مانند سوئد برابری می‌کند ولی سوئد در بخش نوآوری رتبه 21 و ما در رتبه 120 قرار داریم. به اعتقاد من یکی از دلایل این مشکل این بوده که ارزیابی و ارزش گذاری پژوهش صرفن بر مقاله...

ویرایش شده: 07/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   در دانشگاه های علوم پزشکی حقوق و مزایا از بودجه دولتی تامین نمی شود

دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران از بدهی حدود 150 میلیارد تومانی بیمه‌ها به این دانشگاه خبر داد.  دکتر علی جعفریان گفت: در حال حاضر بیمه ها حدود 150 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تهران بدهی دارند که بیش از 50 میلیارد تومان آن مربوط به دارو است. وی با اشاره...

ویرایش شده: 18/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
آموزش پزشکی؛ توانمندسازی کارکنانِ سلامت هدف است

... بنابراین از دانشگاه‌های علوم پزشکی در همه مناطق آمایشی کشور انتظار می رود که به استانداردهای لازم در آموزش های مهارتی و حرفه ای توجه کنند. دانشگاه های علوم پزشکی

ویرایش شده: 06/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
پژوهش در ایران؛ نگرش و مدیریت بسیار اشتباه است

دکتر نیما رضایی، متخصص ایمونولوژی و مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: "نوع نگرش نسبت به تحقیق و پژوهش در کشور ما بسیار اشتباه است، به طوری‌که بسیاری از پژوهشگران پژوهش را تنها به تولید مقاله و انتشار آن در یکی از مجلات خارجی خلاصه می‌کنند، در حالی که هدف از پژوهش جواب دادن...

ویرایش شده: 23/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
توسعه فعالیت‌های علمی؛ یک وب‌سایت انگلیسی راه‌اندازی شد

دکتر باقر لاریجانی پزشک، متخصص غدد و معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: "دانشگاه‌ها اگر بتوانند ظرفیت ها و پتانسل های خود را در عرصه بین المللی بشناسانند، قدم های موثری در راستای توسعه فعالیت های علمی - بین‌المللی برداشته‌اند. در این زمینه سامانه"Education Iran" راه‌اندازی شده تا...

ویرایش شده: 22/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
ارزش‌گذاری پژوهش؛ تنها بر مقاله متمرکز شده است

دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: "رتبه کشور ما در تولید علم با کشوری مانند سوئد برابری می‌کند ولی سوئد در بخش نوآوری رتبه 21 و ما در رتبه 120 قرار داریم. به اعتقاد من یکی از دلایل این مشکل این بوده که ارزیابی و ارزش گذاری پژوهش صرفن بر مقاله...

ویرایش شده: 07/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید