توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   انجمن‌های علمی؛ گام‌به‌گام اختیارات آموزشی افزایش می‌یابد

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "این دبیرخانه بخشی از امور مربوطه را در راستای ارتقای مشارکت تشکل های مردم نهاد، به انجمن‌های علمی تخصصی واگذار می کند." دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای...

ویرایش شده: 25/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   انجمن‌های علمی؛ گام‌به‌گام اختیارات آموزشی افزایش می‌یابد

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "این دبیرخانه بخشی از امور مربوطه را در راستای ارتقای مشارکت تشکل های مردم نهاد، به انجمن‌های علمی تخصصی واگذار می کند." دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای...

ویرایش شده: 25/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق دندان‌پزشکی؛ درآموزش تخصصی گنجانده می‌شود

دکتر سعید عسگری، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: "آموزش مباحث اخلاقی در دوره های تخصصی دندان پزشکی ضرورت است و تشکیل کارگروه اخلاق در بحث آموزش به دستیاران را به عنوان نخستین گام خواستار شد. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بر ضرورت...

ویرایش شده: 15/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
انصراف/بازگشت به تحصيل دستيار, دوره‌هاي دستياري دندان پزشكي

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f18/USPTO.png اختراع دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد (/khabar/138371/) دکتر سعید عسکری، دندان پزشک متخصص اندو و عضو هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی، سمان اختراعی خود را در مؤسسه ثبت اختراعات امریکا به ثبت رساند.

ویرایش شده: 29/01/2016

دوره دانشگاهی، بسته به نیاز راه‌اندازی و با رفع نیاز متوقف می‌شود

دکتر سعید عسگری دبیر شورای آموزش دندان پزشکی از راه اندازی کاردانی تکنسین سلامت دهان به‌ منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح یک خدمات خبر داد. او گفت: ...

ویرایش شده: 08/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   انجمن‌های علمی؛ گام‌به‌گام اختیارات آموزشی افزایش می‌یابد

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "این دبیرخانه بخشی از امور مربوطه را در راستای ارتقای مشارکت تشکل های مردم نهاد، به انجمن‌های علمی تخصصی واگذار می کند." دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای...

ویرایش شده: 25/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعداد دانشکده‌دندان؛ دوره احمدی‌نژاد ۴۴مجوز جدید داده شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص درمان ریشه دندان و دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی گفت: در یک مقطع ۸ ساله، ۴۴ دانشکده دندان‌پزشکی جدید در کشور تاسیس شد و اکنون در همه استان‌ها حداقل یک و در تهران ۸ دانشکده دندان‌پزشکی فعال است. این آمار قبل از انقلاب ۵ و تا سال ۸۴ سیزده دانشکده...

ویرایش شده: 19/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق دندان‌پزشکی؛ درآموزش تخصصی گنجانده می‌شود

دکتر سعید عسگری، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: "آموزش مباحث اخلاقی در دوره های تخصصی دندان پزشکی ضرورت است و تشکیل کارگروه اخلاق در بحث آموزش به دستیاران را به عنوان نخستین گام خواستار شد. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بر ضرورت...

ویرایش شده: 15/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
انصراف/بازگشت به تحصيل دستيار, دوره‌هاي دستياري دندان پزشكي

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f18/USPTO.png اختراع دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد (/khabar/138371/) دکتر سعید عسکری، دندان پزشک متخصص اندو و عضو هیأت علمی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی، سمان اختراعی خود را در مؤسسه ثبت اختراعات امریکا به ثبت رساند.

0  
ویرایش شده: 29/01/2016

دوره دانشگاهی، بسته به نیاز راه‌اندازی و با رفع نیاز متوقف می‌شود

دکتر سعید عسگری دبیر شورای آموزش دندان پزشکی از راه اندازی کاردانی تکنسین سلامت دهان به‌ منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح یک خدمات خبر داد. او گفت: ...

ویرایش شده: 08/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید