توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت

معاونت بهداشت - دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت Education & Health Promotion office دفتر آموزش و ارتقاء سلامت یکی از بخش های مهم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان ...

ویرایش شده: 02/01/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / وزارت بهداشت
مشاوره تلفنی با پزشکان و فناوری‌های پایش از راه دور ایجاد می شود

دکتر شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از ایجاد سرویس مشاوره تلفنی با پزشکان، استفاده از فناوری‌های پایش از راه دور و اجرای نظام جامع آموزش ...

ویرایش شده: 23/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت

معاونت بهداشت - دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت Education & Health Promotion office دفتر آموزش و ارتقاء سلامت یکی از بخش های مهم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان ...

ویرایش شده: 02/01/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / وزارت بهداشت
مشاوره تلفنی با پزشکان و فناوری‌های پایش از راه دور ایجاد می شود

دکتر شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از ایجاد سرویس مشاوره تلفنی با پزشکان، استفاده از فناوری‌های پایش از راه دور و اجرای نظام جامع آموزش ...

ویرایش شده: 23/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
به جای سلامت، همه انتظار دارند تخت بیمارستانی اضافه شود

فاطمه رخشانی، مدیر سابق دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: من معتقد نیستم وزیر بهداشت غیر پزشک در وزارت بهداشت خوب عمل خواهد کرد، اگر وزیر بهداشت باور ...

ویرایش شده: 23/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اداره آموزش سلامت مسابقه عکاسی برگزار می‌کند

مسابقه عکس سلامت توسط دفتر آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت برگزار می شود. ایردن، پایگاه دندان پزشکی- در پی سلسله اقدامات ابتکاری دفتر آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخیراً یک سامانه الکترونیک مسابقه عکس سلامت به آدرس www.salamatpic.ir راه اندازی...

ویرایش شده: 31/12/2011
مسیر: ایردن / خبر
سامانه معرفی کتاب های حوزه سلامت راه اندازی شد

دفتر آموزش و ارتقاي سلامت کتاب های حوزه سلامت را معرفی می کند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی-به همت اداره آموزش اداره دفتر آموزش و ارتقای سلامت، یک سامانه جدید برای معرفی کتاب هایی که در حوزه سلامت منتشر می شوند به آدرس www.bualisina.net راه اندازی گردید. تاکنون تعداد ...

ویرایش شده: 31/12/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت

معاونت بهداشت - دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت Education & Health Promotion office دفتر آموزش و ارتقاء سلامت یکی از بخش های مهم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان ...

ویرایش شده: 02/01/2016
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / وزارت بهداشت
مشاوره تلفنی با پزشکان و فناوری‌های پایش از راه دور ایجاد می شود

دکتر شهرام رفیعی فر سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از ایجاد سرویس مشاوره تلفنی با پزشکان، استفاده از فناوری‌های پایش از راه دور و اجرای نظام جامع آموزش ...

ویرایش شده: 23/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
به جای سلامت، همه انتظار دارند تخت بیمارستانی اضافه شود

فاطمه رخشانی، مدیر سابق دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: من معتقد نیستم وزیر بهداشت غیر پزشک در وزارت بهداشت خوب عمل خواهد کرد، اگر وزیر بهداشت باور ...

ویرایش شده: 23/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
اداره آموزش سلامت مسابقه عکاسی برگزار می‌کند

مسابقه عکس سلامت توسط دفتر آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت برگزار می شود. ایردن، پایگاه دندان پزشکی- در پی سلسله اقدامات ابتکاری دفتر آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخیراً یک سامانه الکترونیک مسابقه عکس سلامت به آدرس www.salamatpic.ir راه اندازی...

ویرایش شده: 31/12/2011
مسیر: ایردن / خبر
سامانه معرفی کتاب های حوزه سلامت راه اندازی شد

دفتر آموزش و ارتقاي سلامت کتاب های حوزه سلامت را معرفی می کند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی-به همت اداره آموزش اداره دفتر آموزش و ارتقای سلامت، یک سامانه جدید برای معرفی کتاب هایی که در حوزه سلامت منتشر می شوند به آدرس www.bualisina.net راه اندازی گردید. تاکنون تعداد ...

ویرایش شده: 31/12/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید