توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پیرا دندان پزشک ها

ویرایش شده: 31/12/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   The late Akhlaqi, Qolamreza | ‫زنده یاد دندانساز غلامرضا اخلاقی

Akhlaghi, Gholamreza, غلامرضا اخلاقي, زندهیاد, درگذشته. مرحوم شهید بهشتی

ویرایش شده: 22/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
پیرا دندان پزشک ها

ویرایش شده: 31/12/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
Qolamreza Akhlaghi تکنولوژیست دندان,غلامرضا اخلاقی

... فروردین 1392 در محل سالن تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به جام جم، مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی با حضور اعضای جامعه دندانسازان ایران و دوستداران آن مرحوم برگزار می گردد.

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / غلامرضا اخلاقی
پیرا دندان پزشک

برای ملاحظه لیست پیرا دندان پزشکان، لطفن اینجا کلیک کنید

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   The late Akhlaqi, Qolamreza | ‫زنده یاد دندانساز غلامرضا اخلاقی

Akhlaghi, Gholamreza, غلامرضا اخلاقي, زندهیاد, درگذشته. مرحوم شهید بهشتی

ویرایش شده: 22/03/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / رفتگان دندان پزشکی
پیرا دندان پزشک ها

ویرایش شده: 31/12/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
Qolamreza Akhlaghi تکنولوژیست دندان,غلامرضا اخلاقی

... فروردین 1392 در محل سالن تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به جام جم، مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی با حضور اعضای جامعه دندانسازان ایران و دوستداران آن مرحوم برگزار می گردد.

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / غلامرضا اخلاقی
پیرا دندان پزشک

برای ملاحظه لیست پیرا دندان پزشکان، لطفن اینجا کلیک کنید

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید