توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آوانماهای آموزشی دندان پزشکی

... اردیبهشت 1386 38:03 دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی - 10 اردیبهشت 1386 53:46 دکتر سید جلیل صدر - 4 اسفند 1385 1:26:13 دکتر عباسعلی صحافیان درمورد تاریخچه دانشکده دندانپزشکی مشهد- 26 آبان 1385 59:43 دکتر اسفندیار اخوان نیاکی - 26 آبان 1385 22:23 دکتر محمد صادق احمد آخوندی - 29 دی 1385 48:09 دکتر علی تاجرنیا - دی ماه 1387 ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / آموزش / آوانما
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید تنها علاقمندی به حرفه کافی نیست! باید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان‌پزشکی
آوانماهای آموزشی دندان پزشکی

... اردیبهشت 1386 38:03 دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی - 10 اردیبهشت 1386 53:46 دکتر سید جلیل صدر - 4 اسفند 1385 1:26:13 دکتر عباسعلی صحافیان درمورد تاریخچه دانشکده دندانپزشکی مشهد- 26 آبان 1385 59:43 دکتر اسفندیار اخوان نیاکی - 26 آبان 1385 22:23 دکتر محمد صادق احمد آخوندی - 29 دی 1385 48:09 دکتر علی تاجرنیا - دی ماه 1387 ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / آموزش / آوانما
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید تنها علاقمندی به حرفه کافی نیست! باید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر
همایش های انجمن پروستودنتیست های ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره11 کنگره10 کنگره9 کنگره8 کنگره7 کنگره6 کنگره5 کنگره4 کنگره3 کنگره2 کنگره1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
وب سایت های دندان پزشکی

سایت های موجود در ایردن دندان پزشکان دانشکده ها انجمن ها و تشکل ها

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / سایت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران

جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان‌پزشکی
آوانماهای آموزشی دندان پزشکی

... اردیبهشت 1386 38:03 دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی - 10 اردیبهشت 1386 53:46 دکتر سید جلیل صدر - 4 اسفند 1385 1:26:13 دکتر عباسعلی صحافیان درمورد تاریخچه دانشکده دندانپزشکی مشهد- 26 آبان 1385 59:43 دکتر اسفندیار اخوان نیاکی - 26 آبان 1385 22:23 دکتر محمد صادق احمد آخوندی - 29 دی 1385 48:09 دکتر علی تاجرنیا - دی ماه 1387 ...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / آموزش / آوانما
مهرماه 1387 | پایگاه دندان پزشکی

ایردن پایگاه دندان پزشکی: مدیریت اطلاعات دندانپزشکی Unable to see this email? View web page version اگر درمشاهده این ایمیل مشکلی هست به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید تنها علاقمندی به حرفه کافی نیست! باید ...

ویرایش شده: 16/09/2015
مسیر: ایردن / خبر
همایش های انجمن پروستودنتیست های ایران

تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره11 کنگره10 کنگره9 کنگره8 کنگره7 کنگره6 کنگره5 کنگره4 کنگره3 کنگره2 کنگره1 برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید

ویرایش شده: 24/08/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
وب سایت های دندان پزشکی

سایت های موجود در ایردن دندان پزشکان دانشکده ها انجمن ها و تشکل ها

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / سایت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید