توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب

مؤلفین:  دکتر مهکامه میرکریمی  دکتر راحیل احمدی  دکتر پیمانه مارسولی فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 26/07/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
رفتن به دندانپزشکی | کتاب

نویسنده و تصویرگر: دکتر فرنوش گل محمدی ویراستار علمی: دکتر فائزه اسلامی پور

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب

مؤلفین:  دکتر مهکامه میرکریمی  دکتر راحیل احمدی  دکتر پیمانه مارسولی فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 26/07/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 1 | کتاب

مترجمین:   دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری  دکتر نیکو تدین  دکتر فهیمه کوشکی مولف: ج . ر. پینکهام فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
دندانپزشکی کودکان، نوزادی تا نوجوانی ویرایش چهارم جلد 2 | کتاب

مترجمین: دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری دکتر نیکو تدین دکتر فهمیمه کوشکی مؤلف ین: پینکهام کاساماسیمو  فیلدس  مکتیگ  نواک فارسی دندان پزشکی دندان پزشکی تخصصی

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
رفتن به دندانپزشکی | کتاب

نویسنده و تصویرگر: دکتر فرنوش گل محمدی ویراستار علمی: دکتر فائزه اسلامی پور

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
در دندان پزشکی | کتاب

نویسنده: آن سی واردی ترجمه: حسین فتاحی

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   

متاسفانه موردی پیدا نشد.ع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید