توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... هیأت علمی دانشگاه بقیه‌الله گفت: "در آزمایش دقیق کودک ۵ ساله و بررسی شرح حال و تاریخچه پزشکی خانواده، مشخص شد که در سفر دوبی، بچه را برای دندان درد به دندان پزشکی برده اند که پس از درمان دندان، غدد لنفاوی او نیز عفونی شده است." دکتر روح‌الله درستکار، متخصص ویروس‌شناسی و عضو ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

... است و او توانایی پرداخت حق ویزیت به دندان پزشک را ندارد. پویان آخرین بار اسفند ماه برای کشیدن دندان پوسیده اش به سراغ دندان پزشک رفته چرا که دندان درد امانش را بریده بوده است. در این بین امیر حرف های جالب تری می زند. او می گوید که 12 سال پیش به سراغ دندان پزشک رفته تا سیم های دندانش را ...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تسکین دندان درد با دگزامتازون و کورتون ها خطرناک است

... معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این که داروی دگزامتازون در مواقع خیلی ضروری باید استفاده شود، گفت: افراد از مصرف این دارو در دندان درد ساده یا سرماخوردگی ساده خودداری کنند، چرا که عوارض درازمدت این دارو خطرناک‌تر از درد یک دندان درد یا علائم سرماخوردگی ساده است....

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش
آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... هیأت علمی دانشگاه بقیه‌الله گفت: "در آزمایش دقیق کودک ۵ ساله و بررسی شرح حال و تاریخچه پزشکی خانواده، مشخص شد که در سفر دوبی، بچه را برای دندان درد به دندان پزشکی برده اند که پس از درمان دندان، غدد لنفاوی او نیز عفونی شده است." دکتر روح‌الله درستکار، متخصص ویروس‌شناسی و عضو ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

... است و او توانایی پرداخت حق ویزیت به دندان پزشک را ندارد. پویان آخرین بار اسفند ماه برای کشیدن دندان پوسیده اش به سراغ دندان پزشک رفته چرا که دندان درد امانش را بریده بوده است. در این بین امیر حرف های جالب تری می زند. او می گوید که 12 سال پیش به سراغ دندان پزشک رفته تا سیم های دندانش را ...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
پایگاه جامع دندانپزشکی

ویرایش شده: 16/04/2016
مسیر: ایردن
جعبه کمک‌های اولیه دندانی؛ شامل چیست

... تسکين درد شما کمک مي‌کنند، البته بايد آنها را با توصيه پزشک مصرف کنيد. ترجمه: ملیکا بهزادی کمک‌هاي اوليه دندانپزشکي, اورژانس دندانپزشکي, دندان درد, شکستن دندان

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تسکین دندان درد با دگزامتازون و کورتون ها خطرناک است

... معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این که داروی دگزامتازون در مواقع خیلی ضروری باید استفاده شود، گفت: افراد از مصرف این دارو در دندان درد ساده یا سرماخوردگی ساده خودداری کنند، چرا که عوارض درازمدت این دارو خطرناک‌تر از درد یک دندان درد یا علائم سرماخوردگی ساده است....

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش
آلودگی ایدز؛ در پی درمان دندان‌درد اتفاق افتاد

... هیأت علمی دانشگاه بقیه‌الله گفت: "در آزمایش دقیق کودک ۵ ساله و بررسی شرح حال و تاریخچه پزشکی خانواده، مشخص شد که در سفر دوبی، بچه را برای دندان درد به دندان پزشکی برده اند که پس از درمان دندان، غدد لنفاوی او نیز عفونی شده است." دکتر روح‌الله درستکار، متخصص ویروس‌شناسی و عضو ...

ویرایش شده: 27/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
دندان‌پزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

... است و او توانایی پرداخت حق ویزیت به دندان پزشک را ندارد. پویان آخرین بار اسفند ماه برای کشیدن دندان پوسیده اش به سراغ دندان پزشک رفته چرا که دندان درد امانش را بریده بوده است. در این بین امیر حرف های جالب تری می زند. او می گوید که 12 سال پیش به سراغ دندان پزشک رفته تا سیم های دندانش را ...

ویرایش شده: 02/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
پایگاه جامع دندانپزشکی

ویرایش شده: 16/04/2016
مسیر: ایردن
جعبه کمک‌های اولیه دندانی؛ شامل چیست

... تسکين درد شما کمک مي‌کنند، البته بايد آنها را با توصيه پزشک مصرف کنيد. ترجمه: ملیکا بهزادی کمک‌هاي اوليه دندانپزشکي, اورژانس دندانپزشکي, دندان درد, شکستن دندان

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید